Strategie a IS

1. C - 2009-02-16 WCA framework.
2. P - 2009-02-16 Cíl předmětu, obsah předmětu.
3. P - 2009-02-23 Úvodní charakteristiky podle S. Altera, prvky pracovního systému.
4. P - 2009-03-02 Role IS v procesech pracovního systému, míra integrace informačního a pracovního systému.
5. P - 2009-03-16 Popis vztahu podnikové a informační strategie.
6. P - 2009-03-23 Audit IS/IT, vliv řízení IT na chování organizace.
7. P - 2009-04-06 Popis vztahu podnikové a informační strategie.