Ochrana životního prostředí

1.P - 2004-02-26Globální problémy, důvody pro ochranu životního prostředí
2.C - 2004-02-26Obchod s ohroženými zvířaty, CITES
3.P - 2004-03-04Regionální problémy životního prostředí, silné a slabé stránky stavu živ. pr.
4.P - 2004-03-11Regionální problémy životního prostředí, vlivy v ČR, porovnání se světem
5.C - 2004-03-11Zákon o ochraně přírody a krajiny, orgány ochrany přírody, ochrana přírody
6.P - 2004-03-18Voda
7.P - 2004-03-25Odpadové hospodářství, předpisy Evropských společenství a ČR
8.C - 2004-03-25Odpady - zákon o odpadech
9.P - 2004-04-01Ovzduší
10.P - 2004-04-08Půda
11.C - 2004-04-08Geografický informační systém
12.P - 2004-04-15Vliv chemizace na životní prostředí
13.C - 2004-04-22Vliv chemizace na životní prostředí, ekologické zátěže
14.P - 2004-04-22Geografický informační systém
15.P - 2004-04-29Voda - staré ekologické zátěže
16.P - 2004-05-06Rizikové látky
17.P - 2004-05-06Nástroje státní politiky životního prosředí
Příprava ke zkoušce
Vypracované otázky ke zkoušce
Varianty zkouškových testů