Obecná fytotechnika

1.C - 2003-10-01Zemědělství, výrobní oblasti
2.P - 2003-10-03Úvod, zemědělství, agrosystémy, krajinný prostor, vegetační faktory
3.C - 2003-10-08Seznam plevelů
4.P - 2003-10-10Osevní postupy
5.C - 2003-10-15Osevní postupy
6.P - 2003-10-17Osevní postupy, rajonizace, historie zemědělských soustav
7.C - 2003-10-22Osevní postupy
8.P - 2003-10-24Zpracování půdy
9.P - 2003-10-31Polní plevele a jejich regulace
10.P - 2003-11-07Rozmnožování plevelů a ochrana proti nim
11.C - 2003-11-12Fytopatologie rostlin, choroby a škůdci
12.P - 2003-11-14Ochrana rostlin
13.C - 2003-11-19Fytopatologie rostlin, choroby a škůdci
14.P - 2003-11-21Ochrana rostlin, choroby a škůdci
15.C - 2003-11-26Projekt hnojení - organická hnojiva
16.P - 2003-11-28Výživa rostlin a hnojení, živiny
17.C - 2003-12-03Projekt hnojení - organická hnojiva
18.P - 2003-12-05Živiny, složení půdy
19.C - 2003-12-10Projekt hnojení - organická hnojiva, fosfor, draslík
20.P - 2003-12-12Organická hnojiva
21.C - 2003-12-17Projekt hnojení - dusík
22.P - 2003-12-19Organická hnojiva, minerální hnojiva
23.C - 2004-01-07Projekt hnojení - vápnění, celkové náklady
24.P - 2004-01-09Vícesložková hnojiva, mikroelementy
25.P - 2004-01-16Zásady výživy a hnojení jednotlivých plodin, plány a ekonomika hnojení
Příprava ke zkoušce ve formátu *.pdf - psané příšerně zkratkovitě
Příprava ke zkoušce ve formátu *.doc - totéž, co předchozí pdf, ale když to zmenšíte na velikost písma 4... :)