Seminář výpočetní statistiky

1. P - 2008-02-18 SAS, SEMMA, zobrazování datového souboru
2. C - 2008-02-25 Opakování teorie a SASu
3. P - 2008-02-25 Zobrazování datového souboru, kvalitativní znaky
4. P - 2008-03-03 Vícerozměrné statistické soubory, SASUser.Fitness
5. C - 2008-03-10 Opakování SASu
6. P - 2008-03-10 Vícerozměrné statistické soubory
7. P - 2008-03-17 Dvouvýběrový t-test
8. P - 2008-03-31 Porovnávání více než dvou souborů z hlediska jejich středních hodnot - analýza rozptylu
9. C - 2008-04-07 Grafické procedury
10. P - 2008-04-07 Jednoduchá regresní a korelační analýza
11. P - 2008-04-14 Vícenásobná korelace a regrese
12. C - 2008-04-21 Regrese
13. P - 2008-04-21 Vícenásobná korelace a regrese nelineárních funkcí
14. P - 2008-04-28 Kvalitativní proměnné (kategoriální)
15. C - 2008-05-05 Vícenásobná regrese
16. P - 2008-05-05 Kvalitativní proměnné (kategoriální)
17. P - 2008-05-12 Analýza časových řad
18. P - 2008-05-19 Analýza časových řad
Semestrální práce
Příprava ke zkoušce - procedury SASu