Matematika I.

Systém složení zkoušky z tohoto předmětu je trochu složitý. Jelikož jsem zjistila, že mnoho studentů 1. ročníku v tomto systému trochu tápe, pokusím se ho tedy přiblížit:

Během semestru, v 7. a 14. týdnu, se píší dvě písemky. V každé písemce je 6 příkladů a každý příklad je ohodnocen maximálně pěti body. Pokud z každé písemky dostanete alespoň 10 bodů a zároveň z obou dohromady alespoň 31 bodů (tedy např. 24 a 16, ale už ne 24 a 6), nemusíte dělat zkoušku.

Nebudete-li během semestrálních písemek příliš úspěšní, nezbude vám nic jiného, než zabojovat u zkoušky. U té je také 6 příkladů, každý příklad hodnocen maximálně 10 body. Z celkového počtu šedesáti bodů musíte mít alespoň 31 - někteří studenti se na zkoušce velice divili, že zkoušku neudělali - nevím, kde k tomu přišli, ale žili v představě, že jim stačí 10 bodů - snad si to spletli s písemkami psanými v semestru... No a taky je dobré nežít ve víře, že ty těžké příklady do písemky nedají. A věřte, že vím, co mluvím, já se s tímhle předmětem natrápila jak s ničím jiným v životě... Přeji hodně štěstí!

Starší:
Zkoušková varianta
Zkoušková varianta
03/04:
2003-11-121. "zápočtová" písemka
2004-únorZkoušková varianta
2004-09-14Zkoušková varianta
04/05:
2004-11-111. "zápočtová" písemka
2005-01-132. "zápočtová" písemka
2005-01-18Zkoušková varianta