Psychologie osobnosti a sociální psychologie

1.P - 2004-02-25Psychologické obory, aplikovaná psychologie, hlavní historické směry
2.P - 2004-03-03Hlavní historické směry - Freud, Adler, Jung
3.P - 2004-03-10Obecné zákonitosti psychiky, myšlení
4.P - 2004-03-17Osobnost - psychická struktura, vědomí, vlohy, schopnosti, inteligence
5.P - 2004-03-24Inteligence - EQ, IQ, tvůrčí proces
6.P - 2004-03-31Rysy osobnosti - temperament, charakter, motivace
7.P - 2004-04-07Motivace, city a emoce, stres
8.P - 2004-04-14Strategie zvládání stresu
9.P - 2004-04-21Vývoj osobnosti, období lidského života
10.P - 2004-04-28Sociální psychologie
11.P - 2004-05-05Sociální psychologie a sociální komunikace
Příprava ke zkoušce
Otázky ke zkoušce