Ekonomie

 1. Základní ekonomické pojmy
 2. Národní hospodářství - makroekonomická veličina
 3. Národní hospodářství
 4. Výkonnost národního hospodářství
 5. Tržní hospodářství
 6. Zahraniční obchod
 7. Clo a celní politika
 8. Světová ekonomika
 9. Daňová politika
 10. Bankovnictví
 11. Pojišťovnictví
 12. Úvěrování
 13. Finanční trh
 14. Management
 15. Marketing
 16. Formy podnikání
 17. Vnitřní obchod
 18. Podnik
 19. Personální činnost v podniku
 20. Majetek podniku
 21. Financování podniku
 22. Hospodaření podniku
 23. Podnikové činnosti
 24. Plánování podnikových činností
 25. Model práce prodejny