Teorie pravděpodobnosti

1.P - 2004-09-29Pojmy, operace s náhodnými jevy, definice pravděpodobnosti
2.C - 2004-10-06Permutace, variace, kombinace, vlastnosti kombinačních čísel, náhodné jevy a relace mezi nimi
3.P - 2004-10-11Věta o sčítání pravděpodobnosti, věta o násobení pravděpodobnosti, podmínka pravděpodobnosti
4.C - 2004-10-13Příklady, stanovení pravděpodobnosti, pravděpodobnost sjednocení dvou jevů
5.P - 2004-10-18 Podmíněná pravděpodobnost, úplná pravděpodobnost, Bayesův vzorec, náhodné veličiny
6.C - 2004-10-20Příklady, podmíněná pravděpodobnost
7.P - 2004-10-25Náhodné veličiny, vyjádření zákona rozdělení náhodné veličiny, řada rozdělení, distribuční funkce, číselné charakteristiky náhodných veličin, charakteristiky polohy, charakteristiky variability
8.C - 2004-10-27Příklady, úplná pravděpodobnost, Bayesův vzorec
9.P - 2004-11-01Vlastnosti střední hodnoty a rozptylu náhodných veličin
10.C - 2004-11-03Náhodné veličiny
11.P - 2004-11-08Poissonovo rozdělení, geometrické rozdělení, negativně binomické rozdělení, hypergeometrické rozdělení
12.C - 2004-11-10Charakteristiky náhodných veličin
13.P - 2004-11-15Srovnání číselných charakteristik binomického a hypergeometrického rozdělení, vybrané zákony rozdělení spojitých náhodných veličin
14.P - 2004-11-22Jednorozměrné náhodné veličiny, vícerozměrné náhodné veličiny,
15.C - 2004-11-24Vybrané zákony rozdělení náhodných veličin - diskrétní náhodné veličiny
16.C - 2004-12-01Vybrané zákony rozdělení náhodných veličin - spojité náhodné veličiny
17.P - 2004-12-06Vícerozměrné náhodné veličiny - dvourozměrné náhodné veličiny
18.C - 2004-12-08Systém náhodných veličin
19.P - 2004-12-13Nezávislost náhodných veličin, podmíněná rozdělení (zákony)
20.C - 2004-12-15Kovariance, korelace
21.C - 2005-01-05Limitní věty teorie pravděpodobnosti - Zákon velkých čísel, Bernoulliho věta, Centrální limitní věta
Vzorce k 1. semestrální písemce
Vzorce k 2. semestrální písemce
Vzorce k 3. semestrální písemce
Zadání zkouškové písemky ze 4. 2. 2005