Lesotho - Maseru

Maseru je hlavní a největší město Lesotha a hlavní město okresu Maseru. Rozprostírá se na západě země nedaleko hranic s Jihoafrickou republikou. Leží na řece Caledon v nadmořské výšce 1.600 metrů nad mořem. Zaujímá rozlohu 138 kilometrů čtverečních a má asi čtvrt milionu obyvatel. Název města v sesotštině znamená „červený pískovec“, z nějž je postavena většina budov ve městě.

V roce 1868 byla uzavřena dohoda, na jejímž základě Británie anektovala Basutsko. Roku 1869 založili Britové na místě dnešního města policejní tábor. Když se Basutsko stalo britským protektorátem, stalo se Maseru jeho administrativním hlavním městem. Roku 1871 bylo Basutsko připojeno k jihoafrické Kapské kolonii, což vyvolalo ozbrojené povstání v letech 1880 – 1881. Bylo během něj spáleno mnoho zdejších budov. Po potlačení povstání Británie roku 1883 obnovila statut protektorátu, ale již v roce 1884 udělila domorodým náčelníkům práva nezávislého rozhodování.

Roku 1966 získalo Lesetho nezávislost a Maseru zůstalo jeho hlavním městem. Začalo se rychle rozvíjet a jeho rozloha vzrostla sedminásobně. Po zmanipulovaných parlamentních volbách roku 1998 došlo k nepokojům, při nichž došlo k rabování a byla poškozena velká část města.

Do současnosti se dochovalo jen několik staveb z koloniální éry. Nejvýznamnější je římskokatolická Cathedral of Our Lady of Victories, tedy katedrála Panny Marie Vítězné, a anglikánský St. John’s Church, tedy kostel sv. Jana.

Z dalších památek jmenujme třeba královský palác, budovu parlamentu nebo starý rezidenční komisařský dům, který byl postaven roku 1891 z červeného pískovce a sloužil jako vládní budova.