Egypt - Karnak

Chrám v Karnaku leží na východním břehu Nilu. V tomto centru ekonomického a náboženského života se snažili po sobě zanechat významnou stopu všichni faraóni. Areál tedy nebyl zbudován úsilím jednoho panovníka. Nejedná se tedy o jedinou stavbu, ale o celý komplex svatostánků, pylonů a obelisků, které byly zasvěceny bohům k větší slávě faraónů. Homér nazval starobylé Théby stobrannými. Pylony, vysoké zdi – to vše lze totiž chápat jako vstupní brány.
Zdejší chrámy se stavěly, přestavovaly a přistavovaly téměř 2.000 let. V období Ramsese III. zde pracovalo dokonce více než 80.000 lidí. Svého času byl tento chrám největším chrámem starověku. Všechno zde tedy má obrovské rozměry. Areál se rozkládá na ploše 1.500 x 800 metrů. Do této plochy by se vešlo deset katedrál. Velkou plochu z celého areálu zabírají pozůstatky chrámu zasvěcenému bohu Amonovi-Ra.
V minulosti byl tento chrám propojen s chrámem v Luxoru 2 kilometry dlouhou alejí sfing s chrámem v Karnaku. Touto alejí se v dnešní době do chrámu vstupuje. Jedná se o sfingy s beraní hlavou.
Po projití mezi sfingami vstoupí návštěvník do samého středu karnackého komplexu, do Amonova chrámu, který uctívá tohoto krále bohů. Chrám je 115 metrů široký a 45 metrů vysoký. Proporce a složitá dispozice tohoto chrámu s nekonečnými nádvořími, síněmi s kolosy a obrovským posvátným jezírkem jsou ohromující.
Nejpůsobivější z celého areálu je Velká sloupová síň. Je na ní vztyčeno 134 obřích sloupů, z nichž nejvyšší měří 21 metrů. Ne všechny vydržely, ale ty, co stojí, dokazují neobyčejné mistrovství tehdejších stavitelů. Na tyto rozměry většinou lidská fantazie přestává stačit. Jen na tuto plochu by se totiž vedle sebe vešla vatikánská svatopetrská katedrála společně s londýnskou katedrálou svatého Pavla.
Vedle sloupů se zde do výšky skoro třiceti metrů tyčí řada obelisků. Nejvýznamnější nechala vztyčit královna Hatšepsovet a její synovec, významný faraón Tuthmosis III. Některé z těchto obelisků byly v minulosti přestěhovány, můžeme se tedy s nimi setkat v Římě nebo v Istanbulu. Do ještě větších výšek míří pylony, kterých se zde nachází deset. Nejvyšší z nich mají 35 metrů.
Krásná je také impozantní žulová socha Ramesse II. s jednou z jeho dcer u nohou. Vypíná se před vchodem do velké sloupové síně.
V areálu chrámu se také nachází žulová sochu posvátného skarabea faraona Amenhotepa III. Říká se, že kdo tuto sochu třikrát oběhne, zcela jistě se do Egypta vrátí. A když ho oběhnete sedmkrát, splní se vám přání, na které při tom myslíte.