Tunisko - Mahdia

Mahdia je menší město v centrální části Tuniska, tedy v Sahelu. Leží necelých 50 kilometrů jižně od Monastiru. Ve svých počátcích sloužila Mahdia jako fénický přístav Cap Afrique. Roku 86 se zde potopila loď. Později se Mahdia stala římským městem, které však v 7. století zničili Arabové. Roku 921 nové město založil fátimovský kalif Obaid Allah El Mahdim. Byla také postavena Velká mešita, kterou pak v budoucnu čeká několik přestaveb. Po El Mahdim bylo město pojmenováno Mahdí, tedy Boží vyvolenec. El Mahdi ještě v témže roce přesídlil do Kairouanu. Ve 12. století fátimovští kalifové přesídlili do Káhihy a opuštěné město se stalo kořistí Normanů. V 16. století byla postavena brána Skifa el Kahla a roku 1595 zde korzár Dragoun nechal na výběžku poloostrova posavit pevnost Al Borj el Kebir. Ještě v témže století nechal španělský král Karel V. z větší části zbořit městské hradby. V roce 1908 byla u starého přístavu nalezena potopená loď, která toto městečko proslavila. Roku 1960 byla zrekonstruována a dostavěna Velká mešita.
Do mediny se nejčastěji vstupuje monumentální a dlouhou bránou Skifa el Kahla, z jejíhož vrcholu se nabízí nádherný výhled na město. Hned za branou se nachází centrum medíny, náměstí Khani en Noamine a Velká mešita, která má obrovský obdélníkový dvůr se sloupořadím. Ještě dále na výběžku poloostrova stojí pevnost Al Borj el Kebir. Na pobřeží je také patrné rozpadající se opevnění i budovy a zbytky fénického přístavu. Právě zde byla nalezena potopená loď s množstvím cenných uměleckých předmětů, které jsou k vidění v muzeu Bardo v Tunisu. Ve skalách jsou zde také vytesané punské hroby a po většině poloostrova jsou po pobřeží rozprostřeny desítky bílých hrobů námořníků. Na samém konci poloostrova se nachází Mys Africa s majákem Cape Africa.
V Mahdii žije v současné době asi 30.000 obyvatel. Většina z nich si vydělává tkaním hedvábí, koberců a plátna, ženy se věnují vyšívání. V minulosti se zdejší obyvatelé živili rybařením a i v současnosti mnozí muži ráno na chatrných bárkách vyrážejí na moře pro svůj každodenní úlovek. Jižně od starého města se dodnes nachází rybářský přístav. Mahdia je i v současnosti jedním z nejvýznamějších přístavů Tuniska. Severní pobřeží je lemováno šňůrou hotelů, která končí až několik kilometrů od města. Moře je zde i při současné turistice téměř dokonale čisté a pláže se pyšní jemným pískem.