Egypt - Luxor

Luxor je odvozen z arabského Al-Uksur, což znamená paláce. Po sjednocení Horního a Dolního Egypta do Nové říše asi v roce 1.500 př. n. l. se stal hlavním městem a dostal název Véset. Po celém světě byl však známý pod jménem Théby.
V samotném centru moderního města se nachází jedno z nejúžasnějších míst celého Egypta – luxorský chrám. Je to od něj několik kroků na nádraží, k tržištím nebo k nejbližší restauraci McDonald’s. Vévodí břehům Nilu uprostřed města a představuje elegantní příklad faraónské chrámové architektury. Asi v roce 1.400 př. n. l. ho nechal k poctě bohů a jeho osoby na místě staršího chrámu královny Hatšepsovet zbudovat faraón Amenhotep III. Je zasvěcený thébské triádě Amonovi, Mut a Chonsovi.
Stavba byla celá pohřbena v písku, proto se kamenné části do dnešních dnů dochovaly v poměrně dobrém stavu. Součástí komplexu byly i královské paláce, které ale na rozdíl od chrámů zmizely ve víru dějin. Byly totiž postaveny ze dřeva.
Dnešní podoba chrámu pochází z pozdější doby, kdy na chrámu provedl značné úpravy mocný faraón Ramses II. Jeho mohutné sochy jsou umístěny před prvním pylonem u vchodu, kterému se ve starém Egyptě říkalo Jižní harém Amonův. Před těmito kamennými kolosy stávaly dva obelisky. V roce 1830 byly darovány Francii egyptským vládcem Muhamedem Ali. Do nové vlasti se ale dostal jen jeden z obelisků, ten menší. Od roku 1836 ho lze najít v Paříži na Place de la Concorde (Náměstí Svornosti). Druhý obelisk z červené žuly zde stále stojí a tyčí se do výšky 25 metrů. Na oplátku daroval Ludvík Filip Egypťanům nádherné věžní hodiny. Tyto hodiny však nikdy nefungovaly a Francii to nebylo doposud odpuštěno. První pylon je bohatě dekorován výjevy z bitvy u Kadeše, která nastolila rovnováhu mezi oběmi mocnostmi – Egypťany a Chetity. Bitva je velice významná, protože její výsledek byl stvrzen první dochovanou mírovou smlouvou.
Za prvním pylonem se nachází nádvoří Ramsese II. Symetričnost nádvoří byla ve 14. století narušena stavbou mešity ku slávě Abu al-Haggaga, uctívaného světce, který zde zemřel o 100 let dříve. Mešita však byla postavena v době, kdy byl ještě chrám z velké většiny zasypán pískem. Když chrám odkryli, mešita se rázem ocitla poměrně vysoko nad jeho základy.
Další 2 nadměrné sochy Ramsese II. vévodí Velké kolonádě Amenhotepa III. Kolonáda je tvořena 14 sloupy. Každý z nichž je vysoký 19 metrů, to je jako běžná šestipatrová budova. Okolní zeď je jeden z mála stavebních prvků, které zde nechal postavit faraón Tutanchamon.
Kolonáda ústí na prostorné nádvoří Amenhotepa III. To je na třech stranách ohraničeno dvojitou řadou sloupů. Každoročně se zde konaly slavnosti Opet, při kterých se uctívala triáda místního božstva – Amona, Mut a Chonse (Honse). Amon byl jedním z bohů – stvořitelů, Mut byla jeho žena a bohyně války a Chons byl jejich syn a měsíční bůh. Během těchto slavnosti se faraón setkával s Amonem a obnovoval tak svojí božskou moc. Část oslav se konala i v dalších stavbách. Některé jejich části byly dostavěny Alexandrem Velikým a později Římany. Tato tradice se dodržuje dodnes ve slavnosti narození šejka Abú al-Hadžádže. Luxorští křesťané a muslimové nesou ulicemi na 14. ša’bán, tedy 14. den islámského měsíce ša’bán, nazdobenou sluneční bárku.
Na samotném konci chrámu se nachází Alej sfing. V minulosti se táhla až z Karnaku vzdáleného 2 kilometry.
Chrám v Luxoru slouží také jako ukázka toho, že práce archeologů není nikdy ukončena. I na tomto bezpočtukrát prozkoumaném místě se mohou udát zcela neočekávané nálezy. V lednu 1989 byl při běžných pracích na zajištění stability sloupů na nádvoří Amenhotepa III. objeven podzemní prostor. V něm byla nalezena dokonale zachovaná socha tohoto faraóna. Následující vykopávky objevily dalších 22 soch. Zda je zde umístili kněží z nedostatku místa či jiného důvodu doposud není známo.