Keňa - Mombasa

Mombasa je po Nairobi druhé největší město v Keni. Leží v jihovýchodní části země na pobřeží Indického oceánu v kraji Mombasa (Mombasa County) v bývalé pobřežní provincii. Zaujímá rozlohu 295 kilometrů čtverečních, přičemž z velké části leží na ostrově uprostřed zálivu, který na severu a západě spojují s pevninou mosty a na jihu trajekt.

Přesné datum založení města není známé, ale vzniklo pravděpodobně okolo roku 900. Tehdy vládnoucí dynastii Mwana Mkisi nahradila dynastie Shehe Mvita, která založila vlastní město. Nová dynastie položila základ svahilských tradic, které přetrvaly dodnes. Díky své poloze se nově vzniklé město brzy stalo významným přístavem a obchodním centrem. Podle poznámek arabského zeměpisce Al Idrise z roku 1151 byla již tehdy Mombasa prosperujícím městem.

První zmínku o městě učinil roku 1331 marocký učenec a cestovatel Ibn Battuta. Ve svých zápiscích zmínil dřevěné mešity i přívětivé obyvatele.

8. dubna 1498 v přístavu přistál portugalský mořeplavec Vasco da Gama, který se stal prvním známým Evropanem na území Mombasy. Mombasa začala vzkvétat a stala se významným centrem obchodu s kořením, slonovinou, zlatem a později i s kokosem, prosem či sezamem.

Portugalci roku 1505 a 1528 Mombasu vyplenili a v roce 1529 převzali nad městem moc. Roku 1571 byla postavena Mandhrijská mešita. V roce 1585 přišel od Mogadiša Turek Amir Ali Bey a způsobil povstání proti Portugalcům. Roku 1588 město převzal, roku 1593 bylo pod nadvládou Malindi, ale v roce 1589 se znovu dostalo do rukou Portugalcům. Ti zde roku 1594 nechali postavit pevnost Fort Jesus.

Roku 1631 byli Portugalci z města vyhnáni, ale v následujícím roce ho začali obléhat. V roce 1661 převzala Mombasu Ománská vojska, která na konci 17. století, od roku 1696 obléhala i pevnost Fort Jesus. Roku 1698 se Ománský sultán dostal k moci.

Sultán Mombasu ovládal do roku 1728, pak ji opět převzali na krátko, na roky 1728 a 1729 Portugalci. V roce 1729 se k moci opět dostal Ománský sultán. Okolo roku 1734 Mombasu ovládali také Mazruiové.

Ománský sultán ovládal Mombasu do roku 1824, pak ji od 9. února 1824 do 25 července 1826 ovládala Britská říše. Po Britech se k moci dostal opět Omán a v roce 1837 město převzal Ománský sultán Said bin Sultan. Roku 1887 Mombasu obsadili Britové, kteří z ní udělali hlavní město Britského protektorátu Východní Afriky. V roce 1895 byla do pevnosti Fort Jesus umístěna věznice. V roce 1896 otevřeli Britové přístav Kilindiri a založili klub Mombasa Club. V té době město obývalo přibližně 18.000 lidí, přičemž místí obyvatelé byli převážně otroci. Roku 1899 byla postavena pošta.

Počátek 20. století přinesl významný rozvoj města. Roku 1901 byla postavena mešita Jevanjee, v následujícím roce byl zřízen soud a roku 1903 byla otevřena knihovna a především uvedena do provozu Ugandská železnice v trase z Mombasy do Kisumu. Roku 1905 byla otevřena katedrála a soud byl z Mombasy přemístěn do Nairobi. Přelomový byl především rok 1907, kdy bylo zrušeno otroctví. Od roku 1920 byla Mombasa součástí britského Protektorátu Keňa. Přesto docházelo k dalšímu rozvoji – roku 1927 začaly vycházet noviny Kenya Daily Mail, v roce 1931 byl postaven most Nyali spojující ostrov s pevninou a roku 1944 byla otevřena nemocnice Aga Khan Hospital.

V 50. letech byl otevřen Institut muslimského vzdělávání, vznikla římskokatolická diecéze a došlo také k výstavbě hotelu Oceanic. V roce 1958 byla pevnost Fort Jesus prohlášena národním památníkem a o dva roky později bylo v pevnosti otevřeno muzeum. Postupně rostl počet obyvatel, na přelomu 50. a 60. let žilo v Mombase asi 60.000 lidí. Roku 1952 byl na počest návštěvy britské princezny Alžběty nad ulicí Moi Avenue postaven památník ve tvaru dvou sloních klů. 1962 získala Keňa vlastní samosprávu a 12. prosince 1963 se stala nezávislou republikou, jejíž součástí se stalo i město Mombasa. V roce 1979 došlo k rozšíření mezinárodního mombaského letiště a roku 1980 byl postaven nový most Nyali. V roce 1984 byla přestavěna mešita Burhani. Postupně se rozvíjel i kulturní život, takže roku 1985 se běžel první ročník Mombaského maratonu a v následujícím roce byl založen Přístavní park. Na začátku 90. let 20. století měla Mombasa již téměř půl milionu obyvatel.

Počet obyvatel i nadále rychle rostl, takže roku 2000 měla Mombasa v aglomeraci téměř 700.000 obyvatel. Dne 28. listopadu 2002 zaútočili na Mombasu teroristé. Jejich cílem bylo charterové letadlo izraelské letecké společnosti a hotel v izraelském vlastnictví. Při útocích přišlo o život 16 lidí včetně tří útočníků. Roku 2005 měla Mombasa v aglomeraci 830.000 obyvatel. V roce 2007 byla založena Mombaská polytechnická univerzita. Dne 15. května 2012 zaútočili teroristé na noční kub v Bella Vista.

Dominantou města je pevnost Fort Jeus, která byla dostavěna roku 1593. Hojně vyhledávaný je také památník ve tvaru sloních klů, který byl postaven na počest návštěvy princezny Alžběty. Během její návštěvy zemřel její otec a ona se stala královnou Alžbětou II.

Severně i jižně od Mombasy se nachází krásné pláže, u kterých stojí velké množství hotelů.