Egypt - Údolí králů

Faraoni si vybrali údolí v Horním Egyptě, na západním břehu Nilu ve skalách. Nachází se zde nejznámější pohřebiště egyptských králů, které leží nedaleko Théb. Do historie i podvědomí milionů lidí vstoupilo pod názvem Údolí králů.
Faraóni se symbolicky nechali pohřbívat v místech, kde zapadá slunce. Zdejší hrobky nahradily pyramidy v období Nové říše – 1551 – 1080 př. n. l. Od pyramid však faraóni neupustili zcela a toto místo nebylo vybráno náhodou. Nad celým údolím se totiž tyčí vrchol hory ve tvaru pyramid El-Qurn.
Hroby byly vytesány do skal obklopující západní a východní část údolí. Nejstarší hrob pochází asi z roku 1495 př. n. l. Některé z hrobů jsou vyhloubeny až 100 metrů uvnitř skal. Čím byl panovník významnější a čím déle vládl, tím byla jeho hrobka umístěna nepřístupněji. Vchody do hrobek byly schválně maskované a nenápadné. Kolem dokola není nic než světle žlutobílé skály, písek a prach. Hlavním úkolem bylo zabránit znesvěcení hrobu a jeho vykradení. Přesto byly hroby v tomto údolí nakonec vyloupeny.
Podle významu a délky vlády panovníka byla také provedena výzdoba hrobky. Stěny hrobek v Údolí králů zdobily hieroglyfické nápisy a barevné polychromie. Texty jsou převzaty z mýtických knih – Knihy podsvětí a Knihy bran. Kresby zachycují náboženské motivy. Obojí mělo usnadnit vstup duše panovníka do posmrtného života.
Toto údolí se stalo posledním odpočinkem faraónů 18. – 20. dynastie. Tuto tradici pravděpodobně založil Ahmose, první panovník 18. dynastie. Jeho hrobka ani hrobka jeho syna Amenhotepa I. Nebyla nalezena. Prvním faraónem, o němž můžeme s určitostí říci, že zde byl pohřben, byl Thutmose I. Poslední hrob patří Ramessovi XI.
Nejvýznamnějším zde pohřbeným byl nepochybně Ramesse II. Nejznámějším je jistě mladý Tutanchamon, k jehož nepředstavitelné slávě pomohlo pouze objevení jeho hrobky i s cenným pokladem počátkem listopadu 1922 Howardem Carterem.
Mezi největší patří hrobka Setiho. Odborníci ji považují za velmi cennou. Byla vyhloubena 100 metrů hluboko do skal. Všech 11 místností i chodby zdobí polychromované reliéfy.
Také hrobka Amenhotepa II. je uložena velmi hluboko. Výzdobou se liší od ostatních hrobek v Údolí králů. Stěny i strop pohřební komory pokrývají hvězdy a výjevy z Knihy podsvětí. Přestože byla tato hrobka vyloupena, nalezli v ní archeologové mumii faraóna a také 9 mumií členů královské rodiny.
Toto velkolepé pohřebiště bylo objeveno v uzavřeném údolí v Dér el-Behrí v 19. století. Roku 1817 objevil Ital Giovanni Battista Belzoni hrobku Sethose I. V letech 1898 – 1899 narazil Francouz Victor Loret na hroby krále Thutmosise III., Amenofise II. a dvořana Maiherperiho.
Celkem bylo v Údolí králů objeveno 62 hrobek. Všechny hrobky jsou očíslovány v pořadí, v jakém byly objeveny. Celkem 25 hrobů je královských a 37 hrobů patří vysokým hodnostářům.
V hodně zachovalých hrobkách jsou před vytesanými hieroglyfy skleněné panely. Většinou je ale v hrobce jen dřevěný chodníček se zábradlím, takže se turisté dotýkají historie.
Na focení v hrobkách bylo v minulosti možné si zakoupit speciální povolení, v současnosti je již focení zakázáno úplně – leda že dáte hlídači bakšiš. Focení s bleskem bylo zakázané vždy, aby se neničily barvy, a v současnosti, kdy focení samotné není povolené, je blesk nemyslitelný luxus.
Údolí králů je tajemné a magické místo, neúprosně zužované spalujícími slunečními paprsky...
Nedaleko Údolí králů se nachází Údolí královen. Archeologové zde nalezli 60 hrobek a všechny pocházejí asi 18. – 20. dynastie. V některých hrobkách byly nalezeni také princové a princezny s veškerou výbavou pro posmrtný život.