Egypt - Menkaureova (Mycerinova) pyramida

Menkaureova, řecky Mycerinova, pyramida je třetí a nejmenší pyramidou v Gíze. Je to pyramida Rachefova syna a nástupce Menkaurea, dalšího vládce 4. dynastie. Tato pyramida známá jako „Třetí“ pyramida, je poněkud zastíněna dvěma vítskými protějšky.
V minulosti měřila základna pyramidy „jen“ 108,4 metru a celá stavba byla vysoká 66,1 metru. Sklon stěn je 51o20''. V současnosti je vysoká 62 metrů. Svojí výškou působí tato pyramida jako děťátko dvou velkých rodičů. Přesto však zabírá plochu dvou fotbalových hřišť a má výšku petřínské rozhledny. Pyramida byla postavena poněkud stranou. Stejně jako u ostatních pyramid, i zde byl pro jádro použit vápenec z nedalekých lomů.
Handicap rozměru byl vyvážen efektně – základna pyramidy byla zhruba do výšky 15 metrů obložena červenou asuánskou žulou. Materiálem pro střední část obložení byl turský vápenec a špička opět červená. O svoji barvu přišla v 16. století, kdy bylo obložení použito na jinou stavbu. Část obložení se však dochovala dodnes.
Pyramida byla otevřena poněkud později, než její dva větší protějšky. Roku 1837 ji otevřeli Vyse a Perring, kteří v témže roce prováděli výzkumy v Cheopsově pyramidě.
Vchod do pyramidy je ve výšce pouhých 4 metrů. Chodba sestupuje nejprve pyramidou, posléze skalním podložím a ústí do tzv. horní předsíně. Do této komory ústí ještě jedna chodba, která začíná zhruba na úrovni základny. V horní předsíni byla nalezena dřevěná rakev s Menkaureovým jménem a se zbytky lidských kostí. Na základě rozborů bylo zjištěno, že kosti pravděpodobně pocházejí až z doby křesťanské. Z horní předsíně vede krátká chodba do pohřební komory. Ještě před vstupem se nachází schodiště k šesti úzkým výklenkům. Patnáct metrů pod úrovní základny je vybudována pohřební komora obložená červenou žulou. Sedlový strop je rovněž z červené žuly a je navíc vybraný, čímž vytváří jakousi klenbu. V pohřební komoře byl nalezen zdobený bazaltový sarkofág. Nešťastnou náhodou však při převozu do Velké Británie skončil na dně Středozemního moře. Jeho datování nemůže tedy být ověřeno.
Pyramida byla nově zařízena pravděpodobně v průběhu 26. dynastie, když byl znovu oživen kult králů pochovaných v Gíze. Čedičový sarkofág utonul v moři, ale zbytky dřevěné rakve, která údajně patřila Menkaureovi, byly zcela jistě uloženy do pyramidy o 1.800 let později. Nápis, který byl v roce 1968 objeven na zbytcích obložení v blízkosti vchodu do pyramidy, se zřejmě vztahoval k tomuto dávnému pozoruhodnému restaurátorskému počinu.
Součástí celého komplexu byly tři malé pyramidy, které se z větší části dochovaly. Dále také zádušní chrám a celá řada dalších staveb. Narozdíl od Chufuovy a Rachefovy pyramidy nebyly součástí Menkaureova komplexu pohřbené lodě, nebo alespoň nebyly nalezeny. V blízkosti Menkaureovy pyramidy nevznikl, až na malé výjimky, ani hřbitov jeho příbuzných a vysokých úředníků jako v případě dvou sousedních pyramid. Jeho blízcí dali přednost hřbitovům po-blíž Chufuovy pyramidy.
I když byl jeho údolní chrám zbudován pouze z cihel a dokončen ve spěchu, vydal ze sebe vynikající soubor krá-lovských soch. Některé z nich byly skupiny tří soch zobrazující krále doprovázeného mem-fidskou bohyní Hathorou a personifikacemi egy-ptských nomů (pro-vincií). Bylo zde též nalezeno stojící sousoší krále a jeho manželky, nejstarší svého druhu v egyptském sochařství.