Jihoafrická republika - Cape Town

Cape Town, afrikánsky nazývané Kaapstad, česky pak Kapské město, je sídlem zákonodárné moci a tedy legislativním a zároveň druhým největším městem Jihoafrické republiky. Je hlavním městem provincie Západní Kapsko. Leží na pobřeží jižního Atlantského oceánu na ploše asi 2.500 kilometrů čtverečních a má asi 3,75 milionu obyvatel.

Oblast byla osídlena již v dávných dobách, nicméně z této doby se nedochovaly žádné písemné zprávy.

První písemná zpráva o osídlení pochází až z roku 1486, kdy oblast navštívil portugalský objevitel Bartolomeo Diaz.

Potřeba zbudování zásobovacího centra pro lodě plující do Asie a východní Afriky přivedla do oblasti Nizozemce Jana van Riebeecka, který zde roku 1652 založil námořní stanici. Okolo ní pak vznikla malá osada se zelinářskými zahradami, které obhospodařovávali dovezení otroci. Šlo o první evropskou osadu na území dnešní Jihoafrické republiky, Kapské město je proto často nazýváno Mother City, tedy Mateřské město. Ve městě byl zřízen přístav, v roce 1663 postaven dodnes částečně dochovaný koloniální dům a roku 1666 na obranu před domorodci pevnost Fort de Goede Hoop. Roku 1699 byl postaven kostel, který je dnes nejstarším v jižní Africe.

V polovině 18. století už mělo město asi 2.500 obyvatel. V té době byly postupně zasypávány plavební kanály, díky kterým se městu přezdívalo Malý Amsterdam. Roku 1750 byl zasypán kanál Heerengracht a na jeho místě zřízena ulice Adderley Street. Roku 1755 byla postavena radnice a roku 1780 dům, který byl později přeměněn na mešitu Palm Tree Mosque. Během americké války za nezávislost stáli Nizozemci na straně Američanů. Výsledkem byly četné vojenské střety mezi Nizozemci a Brity, kteří roku 1795 po bitvě u Muizenbergu Kapské město obsadili. V témže roce byla ve čtvrti Bo-Kaap byla založena první oficiální mešita Auwal.

V roce 1803 byla uzavřena mírová smlouva a Kapské město se vrátilo zpět Nizozemcům. V roce 1806 po bitvě u Bloubergstrandu připadlo město znovu Britům a 13. srpna 1814 se i s rozlehlým okolím stalo britskou kolonií. Roku 1819 byla dokončena burza, v roce 1830 byla postavena anglikánská katedrála St. Georges a roku 1851 katolická katedrála. V 60. letech 19. století byly zbudovány lodní doky.

Roku 1901 bylo město postiženo morovou epidemií, která vedla k vystěhování černošského obyvatelstva do vymezených částí města. Roku 1902 byla založena botanická zahrada Kirstenbosch, v roce 1905 byla přestavěna městská radnice. Po búrských válkách byla roku 1910 vyhlášena Jihoafrická unie, jejíž hlavním městem se stalo Kapské město. Roku 1918 byla založena univerzita. Po vítězství strany National Party ve volbách roku 1948 pokračovalo vystěhovávání černochů, jejichž domy byly zbourány a na jejich místě postaveny nové domy pro bělochy. Segregace skončila až v 90. letech 20. století.

Nejstarší stavbou města jsou pozůstatky nejstarší jihoafrické koloniální budovy Golden Acre Ruins, která byly postavena roku 1663. Jen o málo mladší je barokní pevnost Fort de Goede Hoop, dnes zvaná Castle of Good Hope, tedy hrad Dobré naděje. Pochází z roku 1679 a má několik obranných bašt.

Mezi další významné stavby patří budova městské radnice z roku 1755, která dnes slouží jako galerie, nebo mešita Palm Tree Mosque, která byla postavena roku 1780 jako obytný dům a po zakoupení Fransem van Bengalem přeměněna na mešitu. Jednou z nejvýznamnějších staveb města je viktoriánsko-gotická anglikánská katedrála St. Georges (sv. Jiří) z roku 1830 a sídlo anglikánského arcibiskupa. Katolická katedrála pochází z roku 1851, nejstarší část parlamentu Houses of Parliament pak z roku 1885. Důležitou stavbou je radnice City Hall s 60 metrů vysokou věží. Z radničního balkonu pronesl 11. února 1990 k davům sroceným na prostranství Grand Parade projev Nelson Mandela, budoucí prezident Jihoafrické republiky.

Vyhledávaná je i budova národní galerie a národního muzea, viktoriánské doky, které dnes tvoří komplex Victoria and Alfred Waterfront nebo muslimská čtvrť Bo-Kaap plná pestrobarevných gregoriánských domků. Pro Kapské město je typický styl zvaný Cape Dutch, který kombinuje francouzské, nizozemské a německé architektonické prvky.

Nad městem se tyčí Table Mountain, tedy Stolová hora. Je vysoká 1.086 metrů a tvoří dominantu kapského panoramatu, které dotváří i další vrcholky – Ďáblův vrch (Devil’s Peak), Lví hlava (Lion’s head) a Signální hora (Signal Hill). Nedaleko města se v oceánu nachází ostrov Robben Island, afrikánsky Robbeneiland, který sloužil jako věznice pro politické vězně.