Keňa - Kilimandžáro

Kilimandžáro, jinak také Kilimanjaro, je horský masiv ležící v Africe na území Tanzanie přímo u hranice s Keňou, asi 350 kilometrů, respektive 3 stupně jižně od rovníku. Leží v 5.000 kilometrů dlouhém tektonickém zlomu nazývaném Velká příkopová propadlina u města Moshi. Nejbližším větším městem je Arusha.

Název hory je odvozen od svahilského pojmenování Kilima Njaro, což znamená „Svítící hora“. Masajsky se hora nazývá Oldoinyo Oibor, tedy „Bílá hora“.

Kilimandžáro vzniklo při sopečné činnosti přes 500.000 tisíci lety. Jednotlivé vulkány postupně utichaly, sopečné exploze již nebyly destruktivní a svahy hory postupně zarostly. Asi přes 11.000 lety se na vrcholu hory vytvořily ledovce. První zmínka o hoře se nachází ve spisech alexandrijského astronoma a zeměpisce Ptolemaia. Znovu je hora zmiňována asi ve 14. století čínskými obchodníky. V polovině 19. století bylo údajně Kilimandžáro vulkanicky činné, nicméně jakékoli důkazy o této skutečnosti neexistují. V roce 1848 spatřil horu první Evropan – křesťanský misionář Johann Rebmann. Předpokládá se, že prvovýstup na horu není znám, ale první zdokumentovaný výstup provedl Johannes Kinyala Lauwo, armádní zvěd z kmene Marangu. Ten byl také průvodcem prvních Evropanů, kteří Kilimandžáro zdolali. Dne 6. října 1889 na horu v jeho doprovodu vystoupal Němec Hans Meyer a Rakušan Ludwig Purtscheller. Domorodci se však hoře vyhýbali, protože o ní kolovala řada legend – například ta o strašném bohovi, který žil na vysoké hoře ve vnitrozemí a ochromením končetin ztrestal každého, kdo se k němu přiblížil. Ve skutečnosti tak lidé popisovali mráz, který neznali. V roce 1973 byl založen Národní park Kilimandžáro, ale k jeho oficiálnímu otevření došlo až roku 1977. Roku 1984 zdolali vrchol hory dva cyklisté. V roce 1987 bylo Kilimandžáro zapsáno na seznam přírodního dědictví UNESCO.

Kilimandžáro je součástí Národního parku Kilimandžáro, který má rozlohu asi 2.700 metrů čtverečních. Hora má 3 vrcholy tvořené nečinnými starovulkány, které se nazývají Kibo, Mawenzi a Shira. Na vulkánu Kibo se nachází nejvyšší bod celého horského masivu, kterým je vrchol Uhuru, což znamená „Vrchol svobody“. Měří 5.895 metrů nad mořem a díky této výšce je nejvyšší horou Afriky, nejvyšší volně stojící horou světa a také nejvyšší horou, kterou lze zdolat bez horolezeckého vybavení i zkušeností. Kráter Kibo má průměr 2,4 kilometru a je hluboký až 300 metrů. Přímo u Uhuru vypouští plyn a v roce 2003 byla tekutá láva pouze v hloubce 400 metrů a, ačkoli vulkanická činnost se neočekává, hrozí riziko zřícení části hory. Vulkán Mawenzi dosahuje výšky 5.149 metrů nad mořem a po Mt. Kenya je třetím nejvyšším vrcholem Afriky. V nejnižší výšce leží vulkán Shira – 3.962 metrů nad mořem.

Na svazích Kilimandžára najdeme několik klimatických pásem a rozličnou vegetaci. Až do výšky 1.800 metrů zasahuje stepní pásmo. Půda je zde obdělávána a žijí zde buvoli, lesoni a výjimečně gazely. Do výšky 2.900 leží pásmo deštného pralesa. V dalším pásmu až do asi 3.300 metrů nad mořem se již často vyskytují mlhy a déšť přechází v kroupy, do 4.000 metrů je již často slunečno a mnohem chladněji. Toto pásmo je bohaté na vřesoviště a vzácnou floru, například lobélie, protei nebo unikátně vysoké senecie. V nadmořské výšce 4.000 – 4.800 metrů kolísá denní teplota i o 40°C z minusových teplot až na 35°C. Jediným porostem jsou mechy a lišejníky. Ve vyšší výšce se setkáme pouze s arktickým podnebím, ledovci a sněhem. Vrchol hory je celoročně pokryt sněhem. Ledovce stékají z vrcholu až do výšky asi 4.300 metrů nad mořem, ale velmi rychle odtávají. Od začátku 20. století přišly o více než 80% svého objemu a podle odhadů do roku 2020 odtají úplně.

Hlavním výchozím bodem k výstupu na Kilimandžáro je Moshi, kde je potřeba projít Marangu Park Gate, najmout si průvodce, zaplatit poplatky a vyzvednout povolení. K vrcholu vede 7 základních výstupových tras – severní Rongai, východní Marangu, jižní Mweka, Umbwe a Machame, západní Lemosho a Shira. Na vrchol hory ročně vystoupá asi 10.000 turistů, z nichž velká většina volí trasu Marangu přezdívanou také Coca-Cola route, protože jako jediná je na všech stanovištích vybavena noclehárnami. Výstup na Kilimandžáro je možný celoročně, nicméně nejvhodnější dobou je období sucha, které trvá od poloviny prosince do konce února. Výstup na vrchol obvykle trvá 5 – 6 dnů.