Jihoafrická republika - Table Mountain

Table Mountain, afrikánsky Tafelberg, česky Stolová hora nebo Tabulová hora, je 1.084,6 metrů vysoká hora s plochým vrcholem ležící nad Kapským městem v Jihoafrické republice.

Horský masiv tvořící Stolovou horu ležel na dně mělkého moře stovky milionů let a vlivem geologických posuvů byl pak vyzdvižen do současné výšky. Masiv hory je tvořený především vysoce odolnou směsí pískovce a křemene, která se nazývá Table Mountain Sandstone a která tvoří typický 3 kilometry dlouhý útes. Původně byla Stolová hora ještě mohutnější, ale vlivem eroze došlo k částečnému rozpadu hory. Vznikly tak sousední vrcholy – východní Ďáblův vrch (Devil’s Peak) a západní Lví hlava (Lion’s head) a Signální hora (Signal Hill). Západní stěnu Stolové hory tvoří skalní útvar Twelve Apostles, tedy Dvanáct apoštolů.

Vrchol Stolové hory byl osídlen zřejmě už před 2000 lety kmenem Khoikhoi. Doložené pozůstatky přítomnosti člověka na vrcholu hory jsou přes 600 let staré.

Oficiální prvovýstup uskutečnil roku 1503 Portugalec António de Saldanha. Horu pojmenoval Taboa do Capo, tedy Kapský stůl, a na vrcholu hory vyryl do kamene velký kříž.

Roku 1796 rozhodnul generálmajor James Craig o výstavbě tří pevností na svazích hory. Postupně vynikla Králova pevnost, pevnost Vévody z Yorku později přejmenovaná na Královninu pevnost, a pevnost Prince z Walesu.

V roce 1865 postavil sir Thomas Maclear na vrcholu kamennou mohylu určenou pro trigonometrický průzkum. Roku 1870 se objevily první pokusy o výstavbu lanovky na vrchol hory. Roku 1896 byla na jižním svahu hory zřízena přehrada a postupně vznikly ještě čtyři další – Woodhead, Hely-hutchinson, Victoria, Alexandria a De Villiers. Pro dopravu materiálu se používala lanovka z Camps Bay přes Kasteelspoort, v horní části se k dopravě materiálu používala železnice.

V roce 1926 představil Nor Trygve Stromsoe plány na stavbu lanové dráhy. Ta byla postavena roku 1929. Roku 1997 proběhla rozsáhlá rekonstrukce lanové dráhy a původní kabiny byly nahrazeny novými. Dne 29. května 1998 byl vyhlášen Cape Peninsula National Park, tedy Národní park Kapský poloostrov, brzy přejmenovaný na Table Mountain National Park.

Stolová hora je součástí národního parku Table Mountain National Park, který je součástí rozsáhlého území UNESCO. Území parku včetně Stolové hory obývali v minulosti hyeny, levharti, lvi nebo šakali. Dnes se zde vyskytují spíše menší savci, například antilopy nebo damani. V oblasti hory roste asi 1.400 různých rostlin.

Svahy hory jsou hojně využívány k horolezení. Vrchol hory je dostupný pěšky pomocí asi 300 různých stezek i oficiálních turistických cest, z nichž nejsnazší je stezka Platteklip Gorge použitá roku 1503 k prvovýstupu. Vede skalní trhlinou v severní části hory. Stezka Pipe Track naopak nabízí krásné výhledy na Dvanáct apoštolů i Atlantský oceán, kombinace stezek Skeleton Gorge a Nursery Ravine zase umožní po zdolání hory navštívit botanické zahrady v Kirstenbosch. Na Stolovou horu se lze dostat i kabinovou lanovkou, která má otočnou podlahu a během své sedmiminutové jízdy se otočí okolo své osy.

Nejvyšší bod Stolové hory se nachází na východním konci náhorní plošiny, kde stojí kamenná mohyla zbudovaná roku 1865 sirem Thomasem Maclearem.

Na severní, k městu přivrácené straně hory je k vidění Králova pevnost a pozůstatky Královniny pevnosti a pevnosti Prince z Walesu.

Na jižní straně hory je k vidění 5 přehrad zbudovaných na přelomu 19. a 20. století, pozůstatky lanovky pro přepravu materiálu, stará železnice i muzeum Waterworks, v němž se nachází původní parní lokomotiva.