Zlatý Chlum

Jednou z dominant města Jeseník je 875 metrů vysoký kopec Zlatý Chlum. Již v dávné minulosti sem proudilo velké množství návštěvníků na takzvanou Pruskou vyhlídku, ze které bylo vidět údolí říčky Bělé a daleké polské nížiny. Vzrůstající stromy však vyhlídku zaclonily.
Již v 1. polovině 19. století se proto objevily první myšlenky o postavení rozhledny na Zlatém Chlumu. Roku 1896 byla vybudována značená přístupová cesta z Jeseníku vedoucí na vrchol hory. Proběhla také rekonstrukce Řeckého pramene a v stavba Turistického pramene, které se nacházely u této cesty. Tehdejší turistický spolek v té době položil skutečný základ ke stavbě rozhledny. Dne 8. srpna 1898 byla zahájena stavba rozhledny. Materiál na její stavbu byl získáván přímo v místě a dováženy byly pouze dvě složky. Jednak to byly pálené cihly dopravované z Polských Suszkowic a také písek dovážený z obce Písečná. Stavitel Alois Nietsche dokončil stavbu za neuvěřitelných 13 měsíců a již 3. září roku 1899 byla tato 26 metrů vysoká rozhledna slavnostně otevřena pro veřejnost.
Brzy byla zahájena také stavba turistické chaty, která byla do provozu uvedena roku 1901. Díky chatě se Zlatý Chlum stal vyhledávaným cílem i v zimních měsících. Roku 1932 byla zřízena cesta vedoucí až k chatě a také sáňkařská dráha. Nejen rozhledna a chata, ale i tato dráha za války značně zchátrala. Vandalismus přispěl také k tomu, že roku 1955 turistická chata vyhořela. V 60. letech 20. století byla sáňkařská dráha upravena a poté krátkou dobu opět sloužila svému účelu. V roce 1976 se rozhledny ujalo město Jeseník a za několik let obnovilo i turistickou chatu.
V současnosti je rozhledna otevřena od května do konce října – v hlavní sezóně denně, mimo sezónu pouze o víkendech. Zda je otevřeno je možné jediným pohledem poznat i z města Jeseníku podle toho, zda na vrcholku věže vlaje prapor.
Nejkratší přístupová cesta na rozhlednu vede z České Vsi po modré turistické značce. V protisměru je možné jít po této modré značce z Jeseníku přes Křížový vrch, kam je možné se dopravit autem a odkud je to k rozhledně pouze necelé tři kilometry. Tuto modrou značku částečně kopíruje také červená, která však přes Křížový vrch nevede. Jedná se však o zmiňovanou první značenou cestu vedoucí na vrchol, při které se nachází Řecký a Turistický pramen. Nejdelší cesta vede v protisměru této červené značky z Revízu.
Rozhledna je 26 metrů vysoká. Její dolní část je postavena z cihel, jinak je však celá z kamene. Vyhlídkovou plošinu lemuje cimbuří. Na vrchol rozhledny vedou dřevěné schody, po jejichž zdolání se naskytne výhled na Rychlebské hory, celý Hrubý Jeseník včetně Pradědu a Šeráku a za příznivého počasí je viditelný také Kralický Sněžník. Úchvatnou podívanou nám nabízí pohled na polské Otmuchovské jezero.
Na svazích se rozkládala naleziště granátu ve svoru a na východním svahu se nachází pozůstatky dolů na zlato. V blízkosti Zlatého chlumu se nachází takzvané Čertovy kameny s vyhlídkovou plošinou.