Kozákov

Vrch Kozákov je díky své nadmořské výšce 744,1 metru a převýšení nad okolím, téměř 450 metrů od hladiny Jizery u Semil, nejvýraznější krajinnou dominantou severní části Českého ráje. Je nejvyšší horou krkonošského podhůří. Kozákov je součástí horopisného celku Ještědsko-kozákovský hřbet.
Po stránce geologické je hlavní hmota Kozákova tvořena prvohorními melafyry, které jsou na vrcholu, severních a východních svazích překryty třetihorním výlevem čediče a usazeninami sopečného popela a pum. Na jihozápadním a severozápadním svahu se pak nacházejí kry prvohorních pískovců.
Vlastní národní přírodní památka Kozákov leží převážně na území tvořeném druhohorními svrchně křídovými pískovci - cenoman, které byly v období třetihor rozlámány do několika ker a vyzdviženy do současné polohy. Nejvýše do svahu vystupuje masiv Drábovny s komorou vytesanou do skály. Původem pochází asi ze středověku, zřejmě sloužila jako strážní hláska. O něco níže se nalézají pseudokrasové jeskyně Babí a Kudrnáčova pec, osídlené již v době asi 2000 let před naším letopočtem. Na území národní přírodní památky bylo zjištěno celkem 14 jeskynních útvarů.
Chráněné území se nachází na západním svahu vrchu Kozákova, asi 5 kilometrů západně od Semil a jižně od Železného Brodu. Má rozlohu 162,8 hektaru a bylo vyhlášeno v roce 1985 především za účelem ochrany geologických a geomorfologických jevů.
Kozákov je také významnou lokalitou kulturně historickou, váže se k němu řada pověstí, především díky výskytu polodrahokamů, které zde byly sbírány a zpracovávány již od pozdní doby kamenné.
Horolezecky využívané je romantické Měsíční údolí se soutěskovitým vyústěním. Další pískovcové útvary se nacházejí u osady Podkabelí. Na pískovcích je možno pozorovat různé typy povrchové modelace (voštiny, římsy atd.). V okolí vrcholové plošiny lze nalézt připomínky třetihorní vulkanické činnosti. Jsou to jednak čedičové sopečné pumy - kousky lávy, které při průletu vzduchem získaly přibližně kapkovitý tvar, a potom skalní výchozy tvořené čedičovou tefrou - horninou vzniklou zpevněním sopečných usazenin. Nachází se například při modré turistické cestě z vrcholu Kozákova do Radostné pod Kozákovem. Níže při této cestě vytéká z již melafyrové suti významný pramen - Radostná studánka. V těsném sousedství vlastního chráněného území je jižně do svahu zahlouben Votrubcův lom, vyhlášený nálezy drahokamových odrůd křemene - především jaspisová Karlova žíla, i dalších vzácných minerálů.
Nakonec nelze nepřipomenout skutečnost, že vrchol Kozákova je jedinečným vyhlídkovým bodem - nově zpřístupněná vyhlídková plošina věže vysílače, a tedy i vyhledávaným turistickým cílem. Na Kozákov směřuje 10 značených cest včetně Zlaté stezky Českého ráje a na vrcholu stojí turistická Riegrova chata.