Kleť

Hora Kleť leží asi 7 kilometrů severozápadně od Českého Krumlova v Šumavském podhůří Blanského lesa. Měří 1.083, 2 metrů nad mořem a je nejvyšší horou Blanského lesa.

V písemnostech se hora poprvé objevuje roku 1263 pod názvem Mons Naklethi. Název byl zřejmě odvozen od staročeského slova klatb nebo klětb. První uvedené znamená hrot nebo špička, druhé pak bouda či sklep.

V roce 1318 je hora v dokumentech zmiňována pod názvem Mons Naklati nebo jen Naklati.

Roku 1445 se v písemnostech objevuje zmínka o hoře Kletie.

V roce 1600 je zmíněn název Kleta a roku 1624 se objevuje název Kletý a úplně poprvé také Kleť. Tehdy ze žilo obrovské množství divoké zvěře – koček, lišek, medvědů, prasat, rysů, tetřevů, vlků či zajíců. V důsledku poněmčování byl v 17. století stanoven německý název, který vznikl odvozením od názvu obce Krasetín. Ta se tehdy jmenovala Krasletín od slova krášlit, což lze přeložit jako verschönen. Hora tedy byla pojmenována Schöniger nebo Schöninger. Lidově se nazývala také Schönigl či Šénygl.

Počátkem 19. století byla hora navštěvována pouze kvůli mapování okolní krajiny, ale brzy začali na vrchol kvůli dalekému rozhledu přicházet první turisté. Myšlenku výstavby rozhledny na vrcholu hory poprvé přednesl kníže Josef Jan Nepomuk ze Schwarzenberku. V roce 1822 byla zahájena výstavba kamenné rozhledny. Ta se ještě dříve, než byla dokončena, stala trigonometrickým bodem pro kartografii. Roku 1825 byla rozhledna dokončena a nazvána po zakladateli Josefova věž. Na konci 19. století se začal používat český název Klet.

Až od roku 1918 je hora nazývána Kleť. Roku 1925 proběhla v sousedství rozhledny výstavba horské chaty pojmenovaná po Terezii ze Schwarzenberku Tereziina chata. V roce 1957 byla zahájena výstavba 116,5 metrů vysokého vysílače pro Jižní Čechy a o rok později započala stavba hvězdárny. V roce 1959 byla zahájena výstavba lanové dráhy z Krasetína na vrchol hory. Vysílač začal sloužit svým účelům taktéž roku 1959 a hvězdárna v roce 1961. V témže roce, 1. července 1961, byla uvedena do provozu lanová dráha. Roku 1967 byla zahájena výstavba druhého 172 metrů vysokého vysílače. Roku 1983 proběhla rekonstrukce lanové dráhy, při které byly vyměněny kladky a kladkové baterie. V roce 1987 pak proběhla výměna sedaček.

V roce 2005 proběhla další rekonstrukce lanové dráhy, při které byl osazen nový motor z lanovky na Portášovy boudy.

Na vrchol hory se lze dostat po mnoha turistických stezkách. Ze západu po červené a modré, ze severu po zelené a žluté, z východu po červené a žluté a od jihu z Českého Krumlova po modré. Cyklisté mohou využít značenou odbočku cyklotrasy a běžkaři v zimě upravované stopy. Na východním svahu hory se v její horní části nachází lyžařský vlek se sjezdovkou.

Na vrchol hory vede z Krasetína jednosedačková lanová dráha. Jedná se o visutou jednolanovou dráhu oběžného typu s pevným uchycením sedaček. Poháněcí zařízení je umístěno v horní stanici, napínací závaží pak ve stanici dolní. Lanovka má 22 podpěr, je dlouhá 1.792 metrů a překonává převýšení 383 metrů. Dolní stanice leží v nadmořské výšce 691 metrů a horní stanice ve výšce 1.074 metrů. Na laně je 100 pevně uchycených sedaček, které jsou od sebe vzdálené 35 metrů. Přepravní kapacita lanovky je 220 osob za hodinu a jízda jedním směrem trvá 15 minut.

Zdaleka viditelnou dominantou hory je televizní vysílač s ocelovým stožárem dosahujícím do výšky 172 metrů.

Další stavbou na Kleti je kamenná rozhledna nazvaná Josefova věž. Jde o nejstarší kamennou rozhlednu v Čechách. Je vysoká 20 metrů a na její vyhlídkovou plošinu vede 110 schodů. Z rozhledny je kruhový výhled do kraje. Na západě jsou vidět významné vrcholky Šumavy, na severu Česká Sibiř, zámek Hluboká nad Vltavou nebo jaderná elektrárna Temelín. Směrem na východ lze vidět České Budějovice a Českomoravskou vrchovinu. Na jihu je k vidění Český Krumlov, Lipno a za jasného zimního počasí dokonce Alpy.

Další stavbou na Kleti je Tereziina chata s restaurací a možností ubytování, která bezprostředně přiléhá k rozhledně.

Nedaleko od vrcholu hory se nachází hvězdárna. Leží v nadmořské výšce 1.070 metrů nad mořem. Zdejší zaměstnanci objevili již několik set planetek. Jedna z nich je pojmenovaná Kleť. Aktuálně se zde nacházejí dva dalekohledy. Ve vybranou roční dobu je hvězdárna přístupná veřejnosti.

Blízko Tereziiny chaty se nachází sluneční hodiny. Jedná se o nejvýše položené sluneční hodiny v Čechách. Kvůli okolním vzrostlým stromům jsou však ve stínu.

Severozápad hory je vyhlášen přírodní rezervací. Nachází se zde chráněné porosty, především původní bukový les. Některé rostliny a živočichy, konkrétně mravence, nenajdeme v České republice nikde jinde.