Lysá hora

Lysá hora je se svou výškou 1.323 metrů nejvyšší horou Moravskoslezských Beskyd. První zmínka o Lisse hueře se v písemnostech objevuje již roku 1261.
Hora v minulosti ležela na území Slezska a dlouho se o ní vedly boje.
Od hraběte Jana Pražmy se frýdecké panství dostalo do rukou těšínských arcivévodů, kteří byli příslušníci Habsburků. Jelikož se začala rozvíjet turistika, nechal arcivévoda Albrecht za podpory Těšínské komory roku 1870 vybudovat dřevěnou loveckou boudu. Ta byla využívána především českým obyvatelstvem. Nacionální Němci však považovali Lysou horu za symbol germánství a aby byl zajištěn německý vliv, byla zde roku 1880 postavena za podpory Těšínské komory postavena útulna na památku arciknížete Albrechta. V roce 1894 byla zahájena stavba další útulnu, která byla otevřena roku 1895. Tuto útulnu pojmenovanou Enzherzog Albrecht-Schutzhaus provozoval Beskiden Verein. Ceny zde byly tak vysoké, že Češi přestali Lysou horu navštěvovat. Jelikož se však nesmířili s tím, že horu „obsadili“ Němci, byly obnoveny české vycházky na vrchol hory.
Po roce 1918 již Albrechtova chata svou kapacitou nemohla pokrýt požadavky na ubytování všech zájemců a koncem roku 1933 byla dokončena budova noclehárny Kamenný dům. Dne 1. října 1933 byl také položen základní kámen ke stavbě české chaty Klubu českých turistů. V okolí Lysé hory pobýval v té době Petr Bezruč. Často také Lysou horu navštěvoval, ale nezúčastnil se pokládání základního kamene české chaty a přes písemné pozvání ani jejího otevření v červnu 1935. Přesto nebyla nově postavená chata pojmenována po Klubu českých turistů, ale byla pojmenována Bezručova chata. Obě chaty, česká i německá, byly provozovány zcela odděleně až do znárodnění po roce 1948. Tehdy obě chaty vytvořily jeden celek pojmenovaný Bezručova chata na Lysé hoře. Z Albrechtovy chaty se však stala opuze ubytovna. Kamenný dům se stal ubytovnou spojů. V roce 1956 byla na jihozápadním a západním svahu vyhlášena NPR Mazák, která má chránit zdejší jedlobukové a smrkové pralesy na suti. Roku 1972 vyhořela Albrechtova chata a 11. února 1978 i Bezručova chata. V té době také došlo k postavení asfaltové silnice na vrchol, k postavení ubytovny Bučina na místě vyhořelé chaty Slezský hrad a v neposlední řadě ke stavbě radiokomunikačního střediska. Stavba vysílače sestává ze tří částí – objekt A je šestipodlažní budova na půdorysu kosočtverce s technologickými zařízeními, objekt B je dvoupodlažní energetické křídlo a objekt C je podzemní křídlo s náhradními zroji energie. Pravidelné vysílání bylo zahájeno 1. března 1980. Do doby vystavení nové Bezručovy chaty byl vedle zbytků vyhořelé chaty zřízen bufet Šantán.
Lysá hora leží asi 4 kilometry východně od obce Staré Hamry. Její masiv je tvořen vrstevnatým godulským pískovcem. Hora od sebe odděluje údolí řeky Mohelnice, Ostravice a Řečice. Její vrchol se rozděluje do čtyř zalesněných rozsoch – Čupel na jih, Lukšinec na severozápad, Malchor-Kyčera na sever a Zimní polana na jihovýchod. V blízkosti Lukšince se nachází podzemní pseudokrasové prostory Ondrášovy díry. U Malchoru stojí památník Ivančena. Samotnému vrcholu hory se říká Gigola. Vrchol leží na hranici lesa, není zalesněný. Nachází se zde asi jeden hektar kleče, která je jedinou rostoucí nad hranicí lesa na území českých Karpat. Z vrcholu je za příznivých podmínek skvělý výhled do okolí – na celé Beskydy, Jeseníky, Bílé Karpaty i Malou Fatru. Za mimořádně příznivého počasí bývá vidět i 200 kilometrů vzdálená Sněžka a Západní Tatry.
Na vrcholu Lysé hory se v současné době nachází 78 metrů vysoká telekomunikační věž, meteorologická stanice a chata Horské služby. Ubytovací a stravovací kapacity jsou stále nejisté. Na severovýchodě a jihozápadě vrcholu se nachází dva lyžařské vleky, které díky vysoké nadmořské výšce nabízejí lyžování až do přelomu dubna a května. Hora nabízí vyžití i běžkařům, cyklistům nebo pěším turistům.
Na hřebeni pod Lysou horou se mezi Malchorem a Kykovou na Ivančeně nachází památník. Leží v nadmořské výšce 925 metrů a byl založen 6. října 1946 třicátým oddílem Junáka z Moravské Ostravy. Stal se tak vzpomínkou na pět skautů popravených 24. dubna 1945 a dalších třináct umučených v protifašistickém odboji. Symbolizuje přátelství, statečnost a vlastenectví. Do roku 1989 byla mohyla také symbolem odboje proti nesvobodě a výpravy k ní za dohledu státní bezpečnosti pořádali skauti a od roku i trampové. Výpravy se k ní však pořádají dodnes. Ačkoli byla v minulosti hrubě poškozena, stále se rozrůstá. Mohyla je sestavena z menších kamenů, které sem lidé nosí z celého světa. Je zde i kamínek z Měsíce od astronauta Armstronga. Na přelomu tisíciletí zabírala asi 195 metrů krychlových, 40 metrů čtverečních a byla vysoká asi 4 metry.