Čerchov

Čerchov je nejvyšší hora Českého lesa. Má nadmořskou výšku 1.042 metrů. Čerchov je kupovitý suk tvořený břidličnatou rulou. Leží v místě největšího výzdvihu strukturního hřbetu. Nachází se zde mnoho tvarů, které vznikly zvětráváním a odnosem. Na svazích se nachází skalní výchozy, balvany a sutě. Svahy jsou porostlé smíšenými lesy s převahou smrku a buku. Severovýchodně od vrcholu pramení pramen Emerichovy studny. V minulosti byl upravený, nyní je ponechán napospas svému osudu.
Na vrchol Čerchova vede několik značených cest. Ačkoli je vrchol díky těmto cestám snadno přístupný, výstup je poměrně obtížný, protože převýšení je okolo 300 metrů. Nejlepším východiskem pro cestu hlubokými příhraničními hvozdy, kam těžko proniká slunce, na vrchol Čerchova je obec Babylon. Nejblíže je to na vrchol Čerchova pravděpodobně z Capartic. Zde je nutné nechat auto a dále pokračovat asi 3 kilometry pěšky.
Na vrcholu Čerchova se nachází rozhledna nazývaná Kurzova věž. Její historie je spjata s Klubem českých turistů. Již roku 1894 zde byla postavena dřevěná trámová konstrukce, která sloužila jako první rozhledna. O výhled do kraje byl velký zájem. Rozhledna však vydržela pouze 10 let. Roku 1897 byla pod rozhlednou postavena „útulna“ Klubu českých turistů. Po projektantovi byla později nazývána chýší Pasovského.
Dne 23. května 1904 byl položen základní kámen Kurzovy rozhledny. Tato rozhledna již byla kamenná. Pro veřejnost byla slavnostně otevřena 16. července 1905. Byla pojmenována po jednom ze zakladatelů Klubu českých turistů, kterým byl Dr. Viléma Kurze. Rozhledna je 25 metrů vysoká a vede na ni 128 schodů. V téže době byla rozšířena Pasovského chýše a byla upravena pro celoroční provoz. Později byla chýše zbourána.
V minulosti vedla na vrchol Čerchova takzvaná Hanova stezka. Začínala v České studánce a na vrchol stoupala kamennými schody. Schody i upravený terén kolem stezky vinoucí se mezi skalami je dodnes patrný.
Za druhé světové války byl Čerchov obsazen německou armádou. Kvůli poloze však Čerchovu nepomohl ani konec války. Čerchov se nacházel v hraničním pásmu a vstup na toto území byl přísně zakázán. Na Čerchově se usadila československá armáda. V 70. letech 20. století se na vrcholu jako houby po dešti vyrojily vojenské objekty. Dokonce zde byla postavena radiová věž, která převyšovala i Kurzovu rozhlednu. Dokonce ani rok 1989 nepřinesl žádná zlepšení stavu a až do roku 1990 byl přístup na vrchol zcela nemožný. Až roku 1999 byla Kurzova rozhledna vrácena domažlickému odboru Klubu českých turistů. Poté proběhla rekonstrukce, o kterou rozhledna doslova volala. Veřejnosti byla rozhledna do užívání předána 16. července 2000. Betonová, přes 30 metrů vysoká radiová věž postavená vojenskými jednotkami v současnosti slouží letovému provozu. Z vrcholu rozhledny je výborný výhled. Za ideálních podmínek je vidět až skupina Dachsteinu v Alpách vzdálený 230 kilometrů.