Soláň

Soláň je vrch ležící asi 10 kilometrů jihovýchodně od Rožnova pod Radhoštěm. Jeho nadmořská výška dosahuje 861 metrů. Od dávných dob je tento kopec považován za jeden z nejkrásnějších ve Valašských Beskydech.
Jedna z pověstí vypráví, odkud Soláň má své jméno. Jeden bohatý sedlák si najal mladého pasáčka ze Slovenska, který pásl jeho stádo. Pasáček si jednou všiml, že černý býk se každé poledne ztrácí, tak ho začal sledovat a zjistil, že býk hryže trávu vždy v jednom místě. Pasák pak šel na to místo kopat a vykopal ze země velký balvan soli. Sedlákovi pak vyrávěl co zažil. Jelikož sůl byla drahá, snažil se sedlák zprávu utajit s tím, že oba budou bohatí. V noci ale sedlák pasáčka zabil, aby neprozradil jejich tajemství. Sedlák se pak mnohokrát snažil sůl najít, ale nikdy se mu to nepodařilo. Podle soli se pak kopci začalo říkat Soláň a na místě, kde byla sůl nalezena, se každé poledne zjevuje černý býk, který hledá sůl a ryčí. Místu se tak říká v ryčáku.
Ve skutečnosti byl však kopec pojmenován pravděpodobně podle Solné stezky, která tudy procházela. Jelikož Soláň se časem stala křižovatkou několika obchodních cest, vznikla zde strážní stanice Portášů, tedy valašských ochránců obchodníků. Pro obchodníky byl na vrcholu hory postaven hostinec Čarták. V tomto hostinci se v minulosti scházeli významní hudební skladatelé, malíři a spisovatelé. Mezi nimi byl například i Jan Drda. Mnozí z nich zde občas obývali, někteří se tu i usadili. Soláň byla proto také často nazývána valašským olympem nebo vrchem umělců.
Na Soláni byla v minulosti také škola, které se podle její nadmořské výšky říkalo vysoké učení. Učitel sem denně pěšky docházel z Velkých Karlovic. V roce 1927 byla zdejší škola zrušena. Kopec však dodnes patří mezi obydlené, což je dnes velkou zváštností.
V listopadu roku 2006 byla na vrchu kopce postavena zvonice, která slouží také jako galerie prací valašských malířů a informační centrum.
V současnosti je Soláň významným centrem rekreace a turistiky. Severní svah hory slouží jako lyžařský areál. Vrchol kopce nabízí výhled na okolní hory, především hřeben Javorníků, Lysou horu, Radhošť či Smrk. Za jasného počasí bývají vidět také Jeseníky nebo Malá Fatra.