Ostaš

Vydáme-li se do Broumovského výběžku, respektive do CHKO Broumov, neměli bychom vynechat návštěvu stolové hory Ostaš. Je dominantou širokého okolí – České Metuje, Police nad Metují, Žďáru nad Metují, ...
Stolová hora Ostaš se svou nadmořskou výškou 700 metrů, se nachází asi 3 kilometry severozápadně od Police nad Metuji, mezi Jestřebími horami a Broumovskými stěnami.
V minulosti byla využívána jako úkryt. Největším útočištěm se zdejší skalní město stalo roku 1421. Tehdy většina přívrženců husitů, obyvatel Police nad Metují, utekla před Slezany do skal na Ostaši. Zradou byli vypátrání a pobiti a také město bylo vypáleno.
Na Ostaši si přijdou na své turisté, přírodovědci, horolezci, obdivovatelé dalekých výhledů i milovníci tajemství.
Nejlepší pěší cesta na Ostaš je z náměstí v Polici nad Metují. Odtud se vydáme po zeleně značené trase. Po pravé straně mineme areál kláštera, vlevo pak starou klášterní kovárnu, která dodnes funguje. Značka pomalu uhýbá ze silnice a vychází z města. Vede kolem pole a míří k osadě Ostaš, která se nachází v nadmořské výšce 568 metrů. Je tvořena několika starými chalupami, barokní kaplí sv. Kříže a množstvím chatek, které o historii osady nemají co říci. Byly postaveny nedávno pro potřeby turistů. Z osady pokračujeme po červené směrem k Dědovu až na vrchol Ostaše, odkud je krásný výhled do kraje.
V ráji pískovcových útvarů na Ostaši je turistický okruh přes Skalní město, který se opět vrací do stejného místa. Skalní město na Ostaši je krásné a stojí za to si ho projít. V Dolním i Horním labyrintu se nachází mnoho pískovcových věží i skalních útvarů – například Zrádce nebo Čertovo auto.
Ostaš je magické centrum kraje, hora obestřená pověstmi i krvavou historií. O atmosfeře místa hodně vypovídají pověsti, které se k němu váží. Jednou z nich je pověst o Tajemných chodbách na Ostaši. Jdete-li po vrcholku Ostaše, občas zahlédnete hluboké propasti zpola zakryté borůvčím či křovím. Země vám duní pod nohama, kamení a písek padá dolů. Chodby, nyní již zcela sesuté a zasypané, jsou památkou na dávné doby, kdy zde obyvatelé, hlavně v dobách válek, hledali úkryt. Vypravuje se o kamenných schodech vedoucích do hlubin, o železem pobitých dveřích, které uzavírají sklepení, i o velkých, tajemných pokladech, které se v nich se nalézají. Vrchnost z Police a Broumova dala prý v 19. století tato sklepení zaházet, aby tu prý lidé nekopali a neškodili lesu. Ale tu a tam se přeci jen něco našlo. Třeba dřevorubec Jenka ze Žďára našel jeskyňku a v ní stoleček a židličku, i misku se lžící. Roku 1922 nedaleko tohoto místa nalezl pan Kaufman z Bukovice zlatý uherský dukát z roku 1420. Ten byl úplně zachovalý s rytinou ještě ostrou a s nápisem „St. Ladislavs Rex“ a na druhé straně „Sigismund D. G. R. Ungárie“. Tento peníz byl dlouhou dobu vystaven v knihkupectví A. Krtičky v Polici nad Metují.