2014-03-18 - Tisk na kartičky a štítky s obrázkem

Úvod

Název: Tisk na kartičky a štítky s obrázkem
Datum tvorby: 18. 3. 2014

Do různých alb, deníků či project life občas chceme vložit zakoupené kartičky nebo štítky, na které chceme natisknout text, ale zároveň chceme, aby text nezasahoval na nějaké místo, třeba přes nějaký obrázek. Řešení je hned několik a každý má to své, ale pokud žádné vlastní nemáte, ukážu dvě možnosti, jak bych to dělala já, třeba si vyberete :-). Postup jsem se pokusila udělat co nejkompletnější, takže je dlouhý, ale některé kroky můžete vynechat nebo si je udělat podle vašich zvyklostí… ;-)

Potřebujeme

  • Seznam materiálu: štítek nebo kartička
  • Nářadí a nástroje: pravítko, počítač a tiskárna
  • Odhadovaná doba: cca 10 minut

Postup

1.Krok 1.Pokud ho neznáme, tak si zjistíme rozměr kartičky – prostě jí změříme pravítkem :-). Kartičky si tisknu, respektive vyrábím, takže z elektronické verze obrázku vím, že moje kartička má rozměr 7,04×9,39 cm.

Postup A – s využitím textového pole

2.Krok 2.Budeme potřebovat klasické neformátované textové pole.
3.Krok 3.Textové pole vložíme na stránku.
4.Krok 4.Na textové pole klikneme pravým tlačítkem myši a zvolíme položku „Další možnosti rozložení…“.
5.Krok 5.Klikneme na kartu „Velikost“, naměřené rozměry zadáme do příslušných políček a potvrdíme.
Tip:
Pokud vaše tiskárna umí tisknout na malé formáty, můžete se podívat na druhý postup uvedený níže.
6.Krok 6.Do připraveného textového pole napíšeme požadovaný text.
7.Krok 7.Kartička má po levé straně šedý pruh, takže je potřeba text odsadit zleva. Změříme si šířku pruhu a k naměřenému rozměru přičteme několik milimetrů kvůli odsazení. V mém případě je pruh široký cca 1,2 cm a přičtu další 3 mm, takže budu zleva odsazovat o 1,5 cm.
8.Krok 8.Uchopíme zarážku na horním pravítku – jelikož odsazujeme celý text, uchopíme malý obdélníček pod zarážkou a posuneme ho o potřebnou vzdálenost doprava.
9.Krok 9.Pokud byste potřebovali konkrétní rozměr, poklikejte na obdélníček a v okně „Odstavec“ si nastavte přesné odsazení.
10.Krok 10.Text se nám odsadí zleva.
11.Krok 11.Vyměříme si vzdálenosti a rozměry místa, na které nechceme tisknout – v mém případě 4,1 cm zdola a cca 4,1 cm zleva (tj. 2,9 cm od šedého pruhu a 2,6 cm od výše nastaveného odsazení). Nyní máme několik možností…
12.Krok 12.Pomocí klávesy Enter vytvoříme přibližně 4,1 cm od dolního okraje nový odstavec.
13.Krok 13.Zřejmě se nám projeví přednastavené horní a dolní odsazení a řádkování. Označíme si vepsaný text (zkušení vědí, že to není nutné, ale na vysvětlování je to jednodušší :), klikneme na něj pravým tlačítkem myši a vybereme volbu „Odstavec…“.
14.Krok 14.V okně, které se nám otevře, nastavíme mezery před a za na 0 bodů, řádkování jako jednoduché a potvrdíme.
15.Krok 15.Mezera mezi odstavci nám zmizí.
16.Krok 16.Pak stačí kliknout někam do odstavce, který potřebujeme odsadit, a odsadit ho stejným způsobem, jako jsme v 8. kroku odsazovali celý text.
17.Krok 17.Na závěr zformátujeme text tak, aby přesně pasoval na kartičku (zmenšíme, zvětšíme) a případně slova, která jsou na přelomu obou odstavců mezi odstavci podle potřeby přesuneme, aby na sebe text dobře navazoval.
Poznámka:
Osobně doporučuji vytisknout text nejprve na kancelářský papír a přiložením kartičky proti světlu ověřit, že je vše správně :-).

Postup B – s nastavením přesného rozměru stránky

18.Krok 18.Pokud naše tiskárna umí tisknout na malé formáty, nastavíme si rovnou rozměr kartičky – na kartě „Rozložení stránky“ > „Velikost“ > „Další velikosti papíru…“.
19.Krok 19.V okně, které se otevře, zadáme naměřené rozměry kartičky.
20.Krok 20.Nastavíme nové okraje – na kartě „Rozložení stránky“ > „Okraje“ > „Vlastní okraje…“.
21.Krok 21.V okně, které se otevře, zadáme požadované okraje. Kartička má po levé straně šedý pruh, takže nastavíme větší levý okraj.
Poznámka:
Pokud nastavíme okraje příliš malé, může se nám zobrazit hláška „Jeden nebo více okrajů jsou nastaveny mimo oblast stránky využitelné pro tisk. Tlačítkem Opravit zvětšete odpovídající okraje.“ V tomto případě záleží na vašich zkušenostech, případně je potřeba tisk vyzkoušet – některé tiskárny i přesto umí text dotisknout do krajů, v takovém případě klikneme na tlačítko „Přeskočit“, někdy je ale opravdu potřeba velikost okrajů změnit…
22.Krok 22.Na připravenenou stránku napíšeme požadovaný text.
23.Krok 23.Rozmyslíme si, jakým obrazcem (kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník, lichoběžník, kosoúhelník) můžeme místo „zakrýt“. Pro naše potřeby jsem si nějaké možnosti předkreslila na kartičku, vy asi riozmýšlejte spíše v hlavě, ať si taky nevygumujete barvu :-)
Poznámka:
Text můžeme samozřejmě odsadit i podle výše uvedeného postupu (A).
24.Krok 24.Zjistíme si potřebné rozměry zvoleného obrazce a odsazení obrazce od okrajů.
25.Krok 25.Pomocí nabídky „Obrazce“ na kartě „Vložení“ si vybereme požadovaný obrazec.
26.Krok 26.Tažením myši vložíme požadovaný obrazec.
Tip:
Pokud chceme objekt pravidelný, tzn. kruh (ne elipsu), čtvrec (ne obdélník) držíme současně klávesu Shift.
27.Krok 27.Klikneme na obrazec pravým tlačítkem myši a zvolíme položku „Další možnosti rozložení…“.
28.Krok 28.Klikneme na kartu „Velikost“, zadáme rozměry do příslušných políček a potvrdíme – pokud zadáváme nepravidelný tvar, vyplníme výšku i šířku, pokud zadáváme symetrický, můžeme to udělat stejně, ale také zaškrtnout „Zachovat poměr stran“ a vyplnit rozměr jen jeden.
29.Krok 29.Znovu klikneme na obrazec pravým tlačítkem myši a zvolíme položku „Zalamovat text“ > „Těsné“.
30.Krok 30.Text nám nyní obtéká vložený obrazec.
31.Krok 31.Obrazec umístíme na vhodné místo podle rozměrů zjištěných ve 24. kroku. Můžeme ho posouvat tažením myši, pokud na něj jednou klikneme (označíme ho), můžeme ho posouvat i pomocí kurzorových kláves (šipek) a můžeme také nastavit přesné hodnoty: klikneme na obrazec pravým tlačítkem, zvolíme položku „Další možnosti rozložení…“, na kartě „Pozice“ nastavíme konkrétní hodnoty a potvrdíme.
32.Krok 32.Zformátujeme text tak, aby přesně pasoval na kartičku (zmenšíme, zvětšíme).
33.Krok 33.Naposledy klikneme na obrazec pravým tlačítkem myši a zvolíme položku „Formát obrazce“.
34.Krok 34.Na kartě „Výplň“ zvolíme volbu „Bez výplně“ a na kartě „Barva čáry“ zvolíme „Plná čára“ a nastavíme bílou barvu.
Poznámka:
Osobně doporučuji vytisknout text nejprve na kancelářský papír a přiložením kartičky proti světlu ověřit, že je vše správně :-).

Poznámka

Uvedený postup byl vytvořen v MS Word 2010, ale v ostatních verzích je obdobný.