2012-06-06 - Úprava fotografií pro scrapařky

Datum tvorby: 6. 6. 2012

1. část - Změna poměru stran fotografie

Před časem mě scrap-kamarádka oslovila, zda bych občas nechtěla přispět na její blog. Po počátečním váhání jsem nakonec ráda souhlasila a začnu trochu netradičně a pro někoho možná až nescrapařsky – úpravou fotografií.

Při tvorbě scrapbookových stránek do alba jsou fotografie nezbytné. Jak se vyvarovat překvapení v podobě nevhodně ořezaných fotografií, které jsou výsledkem automatických úprav ve fotolabu? Nejlépe vlastní úpravou fotografií!

Začneme trochu složitě – základní terminologií. V oblasti počítačové grafiky se nejčastěji setkáváme s pojmem pixel, zkráceně px. Jde o jeden bod na monitoru, který má určitou barvu. Čím více pixelů daný obrázek má, tím je ostřejší. Jednotlivé pixely můžeme vidět, pokud zvětšíme nějakou část fotografie – v našem případě jsme si přiblížili kopec, který je na fotografii v dálce:

Pro naši potřebu je také nutné se seznámit s problematikou poměru stran fotografie. Fotografie zhotovená analogovým fotoaparátem na kinofilm totiž má poměr stran 2:3 – nejlépe je to vidět na rozměru fotografie 10x15 cm. Digitálním fotoaparátem naopak obvykle vytvoříte fotografii v poměru stran 3:4. Digitální fotografie byla původně určena zejména pro pořízení fotografií používaných elektronicky, takže byl zachován poměr stran stejný, jako má monitor, který pracuje s rozlišením monitoru - například 1200x1600 pixelů (poměr 3:4). Některé digitální fotoaparáty umožňují změnit nastavení poměru stran a je tedy jen na vašem uvážení, která možnost je pro vás výhodnější. Osobně preferuji fotografování v poměru 3:4 a v případě potřeby si na jiný poměr fotografie sama upravuji.

Pamatujte však, že pokud se rozhodnete dělat jakékoli úpravy fotografií, je zcela nevhodné je dělat na originálu fotky! Pokud si přepíšete upravenou fotografií fotku originální, už nikdy nebudete mít možnost se k té původní vrátit!

Ponecháváme poměr 3:4

Pokud pošlete neupravené fotografie ve formátu 3:4 do fotolabu, budete nuceni si zvolit jeden ze způsobů zpracování vašich fotek:

Změna poměru stran v Paint.NET

Změnit poměr stran fotografie je velice jednoduché a zvládne to každý grafický software. Mým oblíbeným je program Paint.NET, který je, na rozdíl od mnoha jiných, zdarma a má funkce srovnatelné i s profesionálním Adobe Photoshopem.

Nevýhodou úprav formátu v Paint.NET je, že si výsledný počet pixelů musíte spočítat – v mém případě je potřeba z šířky dopočítat výšku, a to takto: 3264 px děleno 3 (což je poměr delší strany) a poté krát 2 (což je poměr kratší strany). Z původní výšky 2448 px dostaneme novou výšku 2176 px. V okně „Canvas Size“ zadáme novou hodnotu, zvolíme, z jaké strany se má fotografie oříznout, a potvrdíme.

Změna poměru stran v XnView

V případě Paint.NET však není možné si přesně vybrat, co má být oříznuto a co zůstane. Pokud chcete z každé strany oříznout jinak velkou část, je nutné to udělat ručně. Dobře vám poslouží například program XnView. V něm je možné si udělat z fotografie výřez pouhým tažením myši. Kliknutím pravým tlačítkem a volbou „Set Selection ratio“ můžeme nastavit poměr stran:

Rámeček výběru se pak dá tažením za čtverečky v jeho krajích zvětšovat či zmenšovat a poměr stran zůstane stále stejný. Zvětšíme-li výběr od levého kraje až k pravému, zbyde nám pruh, který představuje ořez – tedy vše, co je mimo rámeček, se ořízne. Rámeček se dá přesunout, takže ho můžeme umístit přesně podle svých potřeb – dole oříznout třeba jen menší část, nahoře pak více:

Totožným způsobem si můžete udělat fotografii s poměrem stran 1:1 (tedy čtverec) nebo naopak fotografii širokoúhlou:

Příště se naučíme, jak si ve fotolabu za cenu běžných fotografií nechat udělat fotky atypických velikostí či poměrů stran.

2. část - Příprava fotografií atypických rozměrů

V 1. části jsme se naučili upravit poměr fotek tak, abychom z fotolabu dostali opravdu to, co očekáváme. Každá scrapařka však dříve nebo později narazí na situaci, kdy potřebuje fotografie atypických rozměrů, které nejsou v běžné nabídce fotolabů. Požadavek na výrobu takových fotografií můžete zadat přímo do fotolabu, ale připlatíte si a budete muset někomu nezainteresovanému vysvětlovat, co vlastně potřebujete. Ukážu vám, jak si můžete fotky upravit v domácích podmínkách a nechat si fotografie vyrobit za zcela běžnou cenu.

Šest fotek 5x5 cm

Nejprve si ukážeme, jak si připravit fotky pokud chceme šest fotek o rozměru 5x5 cm. Je zřejmé, že fotografie bude nutné ořezat a že vhodný formát výsledné fotografie bude 10x15 cm, na který se vejde právě 6 fotografií formátu 5x5 cm.

 1. Otevřeme si nový soubor v grafickém programu, v našem případě v Paint.NET, který jsme si ukazovali v minulém článku.
 2. Pro jednoduchost budeme pracovat s rozlišením 3000x2000 pixelů. Při otevírání nového souboru si tedy rovnou nastavíme tuto velikost:
 3. Poté si buď otevřeme nový soubor v Paint.NET (či jiném grafickém programu) a vložíme do něj první fotografii, kterou chceme upravovat, nebo si fotku otevřeme v XnView, který jsme si také představili minule.
 4. Fotografii ořízneme v poměru stran 1:1:
 5. Připravený výřez v poměru stran 1:1 si zmenšíme na velikost 1000x1000 pixelů:
 6. Připravený obrázek si zkopírujeme do grafického programu, v našem případě do Pait.NET, a umístíme do jednoho rohu:
 7. Stejným způsobem si připravíme i zbylých pět fotografií a upravené fotografie skládáme do jednoho souboru vedle sebe – nejlépe každou do samostatné vrstvy, aby bylo možné s fotografiemi ještě dodatečně manipulovat:
 8. Výslednou fotografii uložíme, nejlépe do formátu .jpg.
 9. Ve fotolabu necháme fotografii zhotovit v rozměru 10x15 cm a po rozřezání na jednotlivé fotky dostaneme šest fotografií rozměru 5x5 cm.
Dvě fotky 7,5x10 cm

Nyní si ukážeme, jak si připravit dvě fotografie o rozměru 7,5x10 cm, což je polovina velikosti fotky 10x15.

 1. Vybereme si dvě fotografie, které chceme zhotovit v tomto rozměru.
 2. Obě fotografie ořízneme již známým způsobem na poměr stran 2:3.
 3. Ve vlastnostech fotografie si zjistíme rozměry fotografií v pixelech:
 4. Větší z obou fotografií již známým způsobem zmenšíme na stejný rozměr, jako má fotografie menší.
 5. Opět si otevřeme nový soubor v Paint.NET. Výšku pracovního prostoru volíme stejnou, jako je delší strana fotky, šířku pak jako dvojnásobek kratší strany (fotky budou 2 vedle sebe). Například pro rozměr fotografií 1628x2442 pixelů zvolíme pracovní prostor o rozměru 3256x2442 px:
 6. Obě fotografie vložíme do připraveného obrázku vedle sebe. Pokud máme fotky na šířku, nezapomeneme je otočit o 90°:
 7. Tato výsledná fotografie má poměr stran 3:4. Ve fotolabu necháme fotografii zhotovit v rozměru 10x15 cm buď s bílými okraji nebo s ořezem na rozměr 3:4, naopak však nesmíme zvolit ořez na rozměr 2:3! Po rozpůlení výsledné fotky dostaneme dvě fotky rozměru cca 7x10 cm (poměr 2:3).
  Pokud budeme pracovat s původními fotografiemi v poměru 2:3, získáme na konci svého snažení složeninu ve formátu 3:4. Časem, převážně zkoušením, sami přijdete na to, v kterých situacích zvolit jaký poměr stran.

Stejným způsobem si můžete připravovat fotografie, které necháte zpracovat v jiném rozměru - 9x13, 11x17, 13x18 atd. Je vhodné si proto pro jednotlivé rozměry fotografií vypsat rozměry zmenšenin, které se do fotky vejdou - uvedu příklad pro formát 10x15 a výsledný poměr stran 2:3:

Tip: Pokud zvládáte přípravu fotek výše uvedeným nebo podobným způsobem, zkuste kombinovat různé velikosti malých fotek, ze kterých si „poskládáte“ tu velkou:

A ještě jedno doporučení na závěr: Do názvu fotografie si ukládejte také rozměr, ve kterém si pak fotografii necháte udělat, aby se vám nestalo, že si připravíte fotku pro rozměr 10x15 a pak jí necháte zpracovat v rozměru 9x13. Výsledné fotky by tak logicky byly menší, než byl původní požadavek.