2008-05-03 - Pleteme náramky

Pleteme náramky

Úvod

Název: Pleteme náramky
Datum tvorby: 3. 5. 2008

Původní stav

Příprava

Seznam materiálu: tenká guma (klobouková je moc silná), korálky
Nářadí a nástroje: nůžky, háček, navlékací špulka
Odhadovaná doba: cca 30 minut

Postup

1.Krok 1.Pokud máme gumičku dlouhou a nevíme, v jaké délce ji odstřihnout, začneme tím, že navlékneme všechny korálky, které budeme chtít mít ve výsledném náramku zapletené.
2.Krok 2.Volný konec gumičky přehneme na půl a uděláme malou smyčku.
3.Krok 3.Smyčku navlékneme na jeden hrot navlékací špulky. Volný zbytek gumičky pak vedeme vnitřkem.
4.Krok 4.Zevnitř přiložíme k sousednímu hrotu navlékací gumy, jednou obtočíme a opět vnitřkem pokračujeme k vedlejšímu hrotu, kde opět jednou obtočíme a totéž zopakujeme i u čtvrtého hrotu navlékací špulky.
5.Krok 5.Zvenku přiložíme gumičku k hrotu, kterým jsme začínali.
6.Krok 6.Háčkem uchopíme zvenku smyčku navléknutou na hrotu a přehodíme ji vrchem přes hrot dovnitř navlékací špulky.
7.Krok 7.Odteď pokračujeme již stále stejně - volnou gumičku vedeme vnějškem kolem hrotu navlékací špulky a gumičku na hrotu navléknutou přehodíme vrchem dovnitř. Upletený náramek bude viset vnitřkem navlékací špulky.
8.Krok 8.Pokud chceme do háramku zaplést korálek, použijeme korálky, které jsme si zcela na začátku na gumičku navlékli. První navléknutý korálek si přisuneme až k hrotu navlékací špulky a pokračujeme v pletení již známým způsobem.
9.Krok 9.Jakmile dosáhne náramek požadované délky, odstřihneme gumičku v dostatečné vzdálenosti a provlečeme volný konec postupně všemi čtyřmi smyčkami navlečenými na hrotech navlékací špulky. Pak můžeme náramek ze špulky sejmout.
10.Krok 10.Na závěr svážeme nebo jinak spojíme oba konce náramku.

Tip

Stejným způsobem můžeme plést například přívěsky na klíče - na začátku stačí do první vytvořené smyčky uvázat malou karabinku.

Další fotky