1959 - Holovousy

Evidenční číslo: 1959

Rozměry: 64x62x43 cm

Kniha uvádí, že kříž se nachází u podstavce se sloupkem, na kterém se v minulosti nacházela socha světce. Dle popisu se nachází ve skupině s dalšími kříži s evidenčními čísly 0841 a 1959. V této skupině stojí zcela vpravo. Kříže se nachází u silnice mezi Jičínem a Hořicí. Z této silnice je kříž poměrně dobře viditelný a jeho nalezení je velmi snadné. Stojí na jižním kraji vesnice Holovousy v blízkosti zmiňovaného zbytku sochy.

Již Dokoupil uváděl roku 1895 tento kříž jako torzo a také kniha ho popisuje jako torzo kamenného kříže. Rozměry kamene v dolní části jsou 68x56x34 cm a v horní části 68x36x26.