0768 - Zubrnice, dříve Chabařovice (Ústí nad Labem)

Evidenční číslo: 0768

Rozměry: 97x57x25 cm

Spolu s kříži č. 0358 a č. 0767 stával tento kříž u Poustevny pod kaplí sv. Jana Křtitele v Chabařovicích. Roku 1990 byly tyto kříže přemístěny do skanzenu Zubrnice. Poté byly tyto tři kříže a také kříž č. 0424 umístěny ke kostelu Sv. Máří Magdaleny.

Kříž se spolu s výše zmíněnými kříži nachází u kostelního schodiště. Stojí spolu s kříži č. 0424 a č. 0767 po pravé straně schodiště. V této skupině se kříž nachází zcela vpravo, tedy nejblíže ke schodišti.

Ze všech zde stojících křížů je tento kříž nejvyšší. Je pravidelný, jeho ramena i hlava jsou zaoblená. Mezi rameny se nachází rytina excentrického obrazce, který je obyvateli často pokládán za obličej světce. Často je však také označován za kámen, případně oprátku či bochník chleba.

Na podzim roku 2007 byl tento kříž ze Zubrnice vrácen zpět do Chabařovic.