0843 - Samšina

Evidenční číslo: 0438

Rozměry: 120x88x25 cm

V knize je psáno: "stojí vlevo u pěšiny vedoucí od č.p. 10 obloukem k soše Panny Marie...". Ani u tohoto kříže nemohu považovat popis za příliš šťastný. Za hlupáka se nepovažuji a přesto se nám kříž nějakou chvíli nedařilo najít. Prochodili jsme celé blízké okolí a nález kříže byl spíše náhodou. K snadnému nalezení však postačí pouze podrobnější popis cesty.

Přijíždíte-li z hlavní silnice vedoucí na Jičín či v opačném směru na Sobotku, postupujte následovně: Na první odbočce za cedulí obce zahněte vpravo dolů. Po levé straně se nachází stavení č.p. 11. Zde zahneme na cestu vedoucí obloukem doprava. Tato cesta vede mírně do kopce. Za posledním stavením, které budeme mít po levé straně, zahneme mírně vlevo do kopce. Tato cesta pravděpodobně není nijak upravovaná a vede k soše panny Marie. Kříž najdeme poměrně snadno ve svahu vlevo od cesty, podle dostupných údajů se nachází na soukromém pozemku.

Jedná se o dosti vysoký latinský kříž z pískovce - jeho rozměry jsme zaznamenali takto: 126x89x25 cm. Kříž je mírně nakloněný doprava, má okosené hrany a je trochu porostlý lišejníky.

Kříž se nachází na místě, kde byl podle pověsti koněm usmýkán jistý student z Jičína. Tento výjev je zachycen na podstavci sochy sv. Vincenta z roku 1782.