0358 - Zubrnice, dříve Chabařovice (Ústí nad Labem)

Evidenční číslo: 0358

Rozměry: 84x82x26 cm

V minulosti stával tento kříž spolu s kříži č. 0767 a č. 0768 u Poustevny pod kaplí sv. Jana Křtitele v Chabařovicích. Roku 1990 byl spolu s těmito kříži převezen do skanzenu Zubrnice. Zde byl spolu s kříži č. 0424, č. 0767 a č. 0768 umístěn do centra obce na náves ke kostelu Sv. Máří Magdaleny. Díky tomuto umístění lze kříž velmi snadno nalézt.

Zatímco výše jmenované kříže se nachází po levé straně schodiště vedoucího ke kostelu, tento kříž stojí zcela osamoceně po jeho pravé straně.

Kříž je pískovcový a na jeho přední straně se nachází hůře patrný obrys jakési zbraně a na jeho pravém rameni je vyryt malý křížek.

Ze zahrady domu č. p. 53 v Chabařovicích byl roku 1998 do skanzenu Zubrnice převezen také kříž s evidenčním číslem 0357. Jeho rozměry jsou velmi podobné tomuto kříži. Kříž je navíc také pískovcový, na jeho přední straně se nachází rytina nože a u něj malý křížek. Jediná odlišnost od kříže č. 0358 spočívá v zesílení ramen pomocí výztuhy. Díky této značné podobě a také faktu, že kříž nestojí v Zubrnici spolu s ostatními čtyřmi u kostela Sv. Máří Magdaleny, vznikají jisté pochybnosti, že se jedná o tentýž kříž.

JP dne 1. 11. 2006 píše: "...doplnil bych váš text o kříži 0357. Tento kříž nebyl přemístěn, ale stále stojí v Chabařovicích na zahradě č.p. 63 nikoli 53."

Na podzim roku 2007 byl tento kříž ze Zubrnice vrácen zpět do Chabařovic.