0841 - Holovousy

Evidenční číslo: 0841

Rozměry: 71x80x24 cm

Kniha uvádí, že kříž se nachází u silnice mezi Jičínem a Hořicí. Z této silnice je kříž také poměrně dobře viditelný a jeho nalezení je velmi snadné. Stojí na jižním kraji vesnice Holovousy. Zde je na trávníku podstavec se sloupkem, na kterém se v minulosti nacházela socha světce. Kříž stojí v blízkosti tohoto podstavce, směrem vpravo od něj.

V těchto místech se pod sloupem bývalé sochy nachází ještě další dva kříže s evidenčními čísly 0842 a 1959. Tento kříž stojí ve skupině zcela vlevo.

V knize je psáno, že se jedná o pískovcový kříž ztrácející se v zemi, kterému téměř chybí rameno. Na druhém rameni je těžko čitelný letopočet 1690. Kříž je v knize zobrazen z pohledu od vesnice k hlavní silnici, je tedy nutné při popisu kříže tento pohled dodržet. Z tohoto pohledu je tedy nutné poznamenat, že letopočet se nachází na levém rameni a pravé rameno chybí. Levá část hlavy kříže je poškozena. Rozměry kříže, které jsme naměřili, jsou: 65x81x23 cm.