1653 - Aš

Evidenční číslo: 1653

Rozměry: 107x56x10 cm

Tento kříž se nachází v zahradě muzea v Aši. Toto muzeum je zároveň centrem Společnosti pro výzkum kamenných křížů.

Kříž je kopií středověkého kříže. Vytvořil ho Jiří Bušek, aby zjistil pracnost zhotovení kamenného kříže. K práci použil pouze ruční nářadí a uváděný čas na zhotovení je 20 hodin.

Kříž je z červené žuly. Na jeho přední straně je letopočet 1997 rozdělený symbolem vody. Vytesaný rok připomíná velké povodně.