0438 - Prostřední Nová Ves

Evidenční číslo: 0438

Rozměry: cca 55x65x30 cm

Veškerá dostupná literatura umisťuje tento kříž na rozhraní katastru Horní Nové Vsi a Prostřední Nové Vsi - částí Lázní Bělohrad. Dříve se pravděpodobně opravdu nacházel v těchto místech, přímo u domu č.p. 1.

V současné době je situace trochu jiná. Kříž jsme hledali a bez nejmenších problémů našli. Jedete-li směrem od Lázní Bělohrad, najdete tento kříž v katastru Prostřední Nové Vsi, téměř těsně před cedulí, která označuje Horní Novou Ves. Kříž se nachází po pravé straně silnice pod lípou naproti domu č.p. 1. Očividně byl na toto místo umístěn nedávno a někdo si s jeho přemístěním musel dát velkou práci. Umístění kříže popisuje následující jednoduchý nákres:

Jedná se o torzo kamenného kříže. Horní část kříže spolu s odděleným podstavcem se nachází na jednom místě. Díky snadné přístupnosti je možno kříž nejen snadno vyfotografovat, ale také změřit či si ho jenom prohlédnout. Rozměry, které se nám podařilo zjistit, jsou následující: kříž - 60x72x30 cm, podstavec - 35x37x29 cm.

Když jsme naposledy Prostřední Novou Vsí projížděli, byli jsme velmi překvapeni tím, co se od doby naší poslední náštěvy (asi rok) s křížem stalo. Ostatně - posuďte sami. Každopádně tomu, kdo kříž našel, vytáhl z příkopu, přemístil na protější stranu silnice a obnovil, patří jistě velké díky! Pro úplnost uvedu již jen nové a vskutku monumentální rozměry kříže: 92x101x32 cm.