1188 - Lázně Bělohrad

Evidenční číslo: 1188

Rozměry: 55x55 cm

Tento kříž najdeme v parku Bažantnice na okraji Lázní Bělohrad. Místní lidé vás snadno nasměrují, sami však budete ostrůvek uprostřed jezírka, na kterém se kříž nachází, hledat poměrně těžko. Vydejte se po žluté turistické značce směrem na Byšičky a po delší chůzi najdete jezírko po pravé straně cesty uprostřed lesa.

Nákres vpravo stručně poukazuje na důležité orientační body.

Jedná se křížek ze žuly pravidelného tvaru. Zjistit jeho rozměry bez namočení je pravděpodbně nemožné, takže výše zmíněné míry jsou značně diskutabilní - od pohledu je křížek vyšší. Z přední strany je uprostřed kříže vyobrazen kruh s písmeny IHS. Zadní strana je kvůli umístění na ostrůvku nepřístupná. Údajně se tam však nachází rytina roku a iniciály sedláka, který se utopil v potoce Javorka.