0885 - Kbelnice

Evidenční číslo: 0885

Rozměry: 42x56x26 cm

V literatuře je popis umístění kříže následující: Stojí v osadě Kometa na pravé straně silnice z Jičína do Libuně, v rohu zahrady č. p. 60. Popis umístění je poměrně přesný, ačkoli až zbytečně moc stručný. Proto si dovolím uvést několik připomínek a upřesnění. Nalezení tohoto kříže je poměrně snadné, nejtěžší je počáteční orientace.

Kříž se nachází v osadě Kometa. Tuto osadu najdeme při pravé straně silnice z Jičína do Libuně prakticky hned za Jičínem. Osada je označena cedulí "Kbelnice". Samotnou obec Kbelnice však najdeme až o několik set metrů dál a přestože osada Kometa je blíže k Jičínu, náleží ke Kbelnici.

Pokud tedy najdete tuto osadu (doporučuji kvalitní turistickou mapu, v té je značena), není k nalezení nutná žádná větší námaha. Postačí najít dům s č. p. 60. Ten stojí přímo u jediné odbočky z hlavní silnice do osady Kometa. Kříž leží v rohu zahrady tohoto domu (červený plot) přímo u výše zmíněné odbočky.

Při stavbě silnice byl tento kříž podle majitele zmiňovaného domu zcela zahrabán. Právě jemu vděčíme za záchranu této drobné kamenné památky. Jinak bychom pravděpodobně kříž již v dnešních dnech nenašli...

Pravděpodobně se však zdaleka nejednalo o jedinou možnost, jak mohl být kříž navždy ztracen. Dochované údaje se zmiňují o roku 1929, kdy byl údajně kříž znovu postaven. Z toho lze soudit, že jeho minulost nebyla zrovna jednoduchá a o jeho záchranu se jistě zasloužilo mnoho lidí.

Jedná se o pískovcový kříž s velmi malou hlavou, mohutnými rameny a nápadně úzkým tělem. V průčelí kříže se nachází mělká rýha ve tvaru kříže. Tento kříž je na výše zobrazeném obrázku špatně zakreslen. Ve skutečnosti je horizontální rýha přetnuta jednou delší vertikální uprostřed (jak je na obrázku nakresleno), ale také na každém konci jednou kratší.

Vzhledem k tomu, že kříž je vytažen ze země, je snadné zjistit jeho rozměry. Hloubka kříže je cca 21 cm a jeho šířka 57 cm. Celková výška 72 cm, výška od hranice betonu 49 cm a výška od pravděpodobného původního zasazení do země 42 cm.