0435 - Bukovina u Pecky

Evidenční číslo: 0435

Rozměry: 65x64x24 cm

Popis v knize uvádí, že kříž se nachází po pravé straně silnice z Pecky do Dvora Králové za odbočkou do Hořic.

Z hlavní silnice mezi Lázněmi Bělohrad a Miletínem odbočíte v Tetíně na Pecku. Po delší jízdě minete odbočku doleva na Bukovinu u Pecky a pojedete dál. Asi kilometr za odbočkou se po levé straně silnice nachází les a těsně před ním odbočuje doleva lesní cesta. Zde se dá pohodlně zaparkovat a podél lesa stoupat do mírného kopečka. Kříž najdeme velmi snadno na kraji lesa v mírném svahu a řídkém lesním porostu.

Kniha uvádí, že se jedná o kříž z hrubého pískovce po ramena zapadlý v zemi. Dále je zde uvedeno, že levé rameno je zkráceno erozí a že zepředu je do kříže vyhlouben reliéf maltézského kříže. Nad tímto reliéfem je vyryto písmeno H a nad levým ramenem další znaky. Rytina kříže je také v zadní straně. Rozměry kříže zepředu jsme zaznamenali takto: 75x63x26 cm.