1859 - Pecka

Evidenční číslo: 1859

Rozměry: 80x77x14 cm

Podle knihy se kříž nachází asi kilometr od Pecky směrem na Dvůr Králové, na rozcestí k Miletínu. Pokud pojedete od Miletína, minete po levé straně lesík, kde se nachází kříž s evidenčním číslem 0435 (Bukovina u Pecky). Zanedlouho dojedete na křižovatku - silnice rovně vede na Pecku a odbočka doprava na Dvůr Králové. Zde se dáte rovně a kříž najdete kousek za křižovatkou v prudkém svahu po pravé straně silnice.

V knize je uvedeno, že se jedná o plochý kámen ve tvaru nepravidelného šestiúhelníku. Kámen je z jemnozrnného pískovce. Na kameni se nachází pozitivní reliéf latinského kříže. Pod pravým ramenem se nachází prohlubeň o průměru 10 centimetrů. Dle našeho ohledání má kříž trochu patrnou nohu. Reliéf kříže je zdůrazněn bílou barvou. Námi naměřené rozměry kamene jsou: 86x74x14 cm.