0441 - Třebovětice

Evidenční číslo: 0441

Rozměry: 108x93x43 cm

Kniha uvádí, že se kříž nachází v lokalitě Na Horách asi 2 kilometry severně od obce Třebovětice. V této obci se na návsi nachází další čtyři smírčí kříže. Směrem od obce Jeřice je nutné za těmito kříži zahnout doleva a na další křižovatce nejvíce doleva. Při další cestě mineme hájovnu a vodojem a pokračujeme asi 300 metrů podél lesa. Na odbočce se vydáme vpravo a pokračujeme podél paseky a dále asi 100 metrů do kopce. Kříž najdeme v hustém lesním porostu v místech, kudy v minulosti vedla stezka do Hořic.

Rychlejší a snadnější přístup k tomuto kříži je ze severu od obce Skála. Zde je možné zaparkovat na návsi a vydat se po silnici směrem na Cerekvici. Na první odbočce zahneme doprava a brzy máme po levé straně louku, přes kterou se vydáme z kopce. Mineme řadu ovocných stromů a pokračujeme po kraji pole podél úvozové cesty na kraj lesa. Zde sejdeme na lesní cestu, po které pokračujeme z kopce. Po levé straně máme jehličnatý les a brzy dojdeme na křižovatku lesních cest, u které se nachází lehký posed. Na křižovatce se vydáme doprava a již vidíme před sebou po levé straně cesty hustý smrkový porost, ve kterém se kříž nachází. Při bližším ohledání okolí můžeme v lese najít také patníky, které označují zaniklou cestu do Hořic.

Kříž je nerovnoměrně erodovaný a na jeho přední straně je málo zřetelná rytina kuše a vlevo dole snad symbol dýky. Námi změřené rozměry jsou: 108x93x43 cm.

Pověst praví, že zde byl oloupen a zabit řezník, který byl na cestě z Josefova (Jaroměře) do Jičína. Podle pověsti je zde také pohřben.