1791 - Radim

Evidenční číslo: 1791

Rozměry: 77x47x26 cm

Popis v knize je velmi stručný a značně nepřesný: "Stojí asi 300 metrů severně od kostela v zahraně U Valentů." Bez přesného určení světových stran bychom kříž pravděpobně nenašli. Pokud se navíc budete zaobírat "detaily", možná vás zmate i velké písmeno "u" v názvu "U Valentů". Valentovi jsou majiteli, takže velké písmeno je zbytečné až matoucí...

Hledání kříže by nemělo být podle podrobnějšího popisu obtížné, snadné však rozhodně není. Nejvhodnější je zaparkovat auto u kostela. Odtud budeme pokračovat v cestě mezi domky pěšky. Po levé straně mineme dům č. p. 19 (má vyvýšené zápraží) a na rozcestí několika cest se vydáme první cestou doprava. Po pravé straně budeme mít č. p. 20 a 22, po levé straně pak č. p. 21 a 65. Touto klikatou cestou půjdeme dále, až na křižovatku. Zde budeme mít po levé straně kravín a po pravé straně dům s poměrně velkým pozemkem. A právě na tomto pozemku se hledaný kříž nachází. Na tomto rozcestí se tedy vydáme doprava podél plotu a po několika metrech najdeme kříž po pravé straně na pozemku za plotem.


Bohužel u tohoto kříže jsme se nesetkali s takovou přívětivostí jako ve Kbelnici. Museli jsme se spokojit s prohlídkou kříže přes plot. Snad při příští návštěvě budeme mít možnost navštívit majitele pozemku a prohlédnout si kříž zblízka bez rušivého plotu.

Také u popisu kříže se podrobných informací nedočkáme. Kniha uvádí, že se jedná o "Kamenný kříž, jehož obrysy setřel čas a pokračující eroze". Kříž má mohutnou hlavu a drobná, časem velmi poničená ramena. Z pohledu ze silnice je kříž nakloněn doleva.