0443 - Želejov

Evidenční číslo: 0443

Rozměry: 60x70 cm

Kniha uvádí, že kříž se nachází po pravé straně silnice z Podhájí do Želejova. Při cestě z Miletína se dáme severním směrem na Podhájí, zde odbočíme doprava na Želejov. Projedeme lesem a po několika stech metrech najdeme kříž skrčený pod stromem. Snadné parkování je u remízku, který se nachází po pravé straně silnice o kousek dále.

Podle knihy se jedná o malý kříž z pískovce se zaoblenými rameny a hlavou, který je téměř zapadný v zemi. Dále se zde dočteme, že v horní části kříže je vysekán malý křížek. Rozměry kříže jsme zaznamenali takto: 54x71x28 cm.