0738 - Třebovětice

Evidenční číslo: 0738

Rozměry: 65x55x17 cm

Popis v knize téměř chybí, pouze z něj vyplývá, že kříž se nachází na návsi u zvoničky. Najít tento kříž však není problém. My jsme přijížděli od obce Hněvčeves. Projeli jsme obcí a po nějaké době přejeli železniční přejezd. Hned na další křižovatce jsme odbočili doleva na Třebovětice a silnice nás sama na náves ke kříži dovedla.

Na návsi vedle tohoto kříže se nacházejí ještě další tři kříže s výše zmiňovanými evidenčními čísly, tento kříž stojí jako druhý zleva. Původně zde křížů údajně stávalo dokonce 7. Je pravděpodobné, že všechny kříže sem byly svezeny z více míst. Před kříži stojí zvonička v malé ohrádce, která patří k domu č. p. 8. Ta však znemožňuje pohodlné vyfocení kříže.

Popis kříže v knize je velmi stručný. Píše se zde pouze to, že se jedná o velmi erodovaný kříž, který má nezřetelný tvar. V knize najdeme také zmínku o "magickém" důlku na čele. My jsme objevili druhý důlek na kříži při pohledu zhora a také hluboký zářez v zadní části hlavy. Námi naměřené rozměry kříže jsou: 66x57x19 cm.