0832 - Miletín

Evidenční číslo: 0832

Rozměry: 77x49x23 cm

V literatuře se uvádí: "stojí v Miletínském lese na křižovatce zeleně značené cesty za Zvičinu s pěšinou vedoucí z Brodku". Podle tohoto popisu jsme kříž hledali poměrně dlouhou dobu. Domnívala jsem se, že byl nenávratně ztracen při lesní práci, které očividně nedávno v lese probíhala (jak lze soudit podle vykáceného lesa). Naštěstí jsme hledání nevzdali a snaha se nám vyplatila.

Kříž podle podrobného popisu jistě najdete velmi snadno, doporučuji však turistickou mapu. Pokud se vydáte z obce Miletín směrem na sever silnicí vedoucí na Úhlejov, půjdete vlastně po zelené turistické značce. A půjdete po ní tak dlouho, dokud tato značka v zatáčce neuhne ze silnice doleva směrem k lesu. Stále půjdete po zelené značce, vstoupíte do lesa a půjdete stále rovně do mírného kopce. Po levé straně budete mít ohrazený les, po pravé ruce pak vykácený prostor. Narazíte na křižovatku, kde půjdete rovně, stále po zelené. A na další křižovatce už kříž nepřehlédnete. Nachází se na mýtině vzniklé setkáním několika lesních cest, pod několika stromy.

Z nepochopitelného důvodu mne na tomto místě popadl jistý pocit úzkosti, ačkoli pověst vázaná k tomuto kříži mi není známa.

Jedná se o torzo pískovcového kříže bez jednoho ramene. Na přední straně je vytesán malý křížek. Kříž patří svými rozměry spíše mezi menší: 75x51x23 cm.