0136 - Loket (Sokolov)

Evidenční číslo: 0136

Rozměry: 142x83x16 cm, průměr 80 cm

Zaplatíte-li si prohlídku hradu Loket, budete mít zároveň příležitost prohlédnout si tento kříž. Nachází se pod věží na hradním nádvoří při pravé straně cesty. V jeho bezprostřední blízkosti najdeme také kříž č. 0761.

V minulosti bylo toto křížové kolo umístěno v Rooseveltově ulici u katovny. Později bylo přemístěno do věže loketské radnice.

Jedná se o kruhovou stélu, která je vskutku profesionálním kamenickým dílem. Podle slohových prvků bychom ji mohli zařadit do období pozdní gotiky. Lze tak soudit podle prosekaných kruhových segmentů, které svým ztvárněním připomínají kružbu gotických oken.

Stéla byla zlomena a poté znovu opravena pomocí cementové malty. Toto poškození je dodnes velmi patrné. Na čelní straně stély lze tušit znamení meče a šibenice.