1901 - Staré Místo - Veliš

Evidenční číslo: 1901

Rozměry: 263x127,5x100 cm

Kříž se nachází na rozhraní katastrů obcí Staré Místo, Veliš, Podhradí a Čejkovice. Stojí na místě bývalého popraviště západně od obce Staré Místo v blízkosti vysokonapěťového vedení.

Jedná se o novodobou skulpturu kříže, která byla pravděpodobně motivována satrými kamennými kříži. Kříž byl vytvořen Alešem Johnem ze žlutého pískovce a byl slavnostně vstyčen dne 14. září 1999.

Na každé straně kříže se mezi břevny nachází letopočet. Letopočet 1629 připomíná událost z 9. srpna 1629. Tehdy rozvášněný dav sedláků nekatolíků z Rovenska, kteří bojovali za svou víru, probodl vidlemi misionáře Matěje Burnatiuse. Stalo se tak u obce Libuně. Druhý letopočet 1728 se vztahuje k popravě nekatolíka Tomáše Svobody.