0824 - Moravské Budějovice (Třebíč)

Evidenční číslo: 0824

Rozměry: 75x85x25 cm

Nalézt tento kříž je velice snadné. V ulici Tyršova se naproti supermarketu Plus nachází budova gymnázia s parkem. Křížový kámen se nachází v tomto parčíku po levé straně od hlavní cesty.

Podle údaje Franze z roku 1893 se v minulosti kříž nacházel asi 100 metrů před hřbitovem u silnice vedoucí do Znojma.

Křížový kámen je z pravidelné žulové desky. Nachází se na něm dobře patrný reiéf latinského kříže a sekery.