0439 - Přibyslav

Evidenční číslo: 0439

Rozměry: 132x90x30 cm

Kříž se nachází v obci téměř naproti hostinci. Nachází se v zahradě rodinného domku v blízkosti silnice vedoucí z Nové Paky do Radkyně.

Je trochu skrytý pod jabloní, ale na plotě se nachází informační tabulka s textem: "Tento kamenný kříž jenž K. H. Máchu zaujal na své cestě do Krkonoš, stojí dosud na svém mísě jako r. 1833. Víže se k němu místní pověst o zavražděném a zde pochovaném mnichu.".

Kříž je pravidelný, rovnoramenný. Je zhotoven z hrubého pískovce. Na přední straně se nachází křížek s Kristem a pod ním lebka se zkříženými hnáty. Zadní strana kříže je pečlivě opracována.

Jak uvádí text informační cedulky, již roku 1833 si tento kříž nakreslil do svého deníku Karel Hynek Mácha. Ke kříži se váže pověst, o které taktéž informuje tabulka na plotě.