0436 - Chloumek

Evidenční číslo: 0436

Rozměry: 46x56x22 cm

Podle knihy se kříž nachází na západním okraji vsi u domku č.p. 9. Pokud budete přijíždět od obce Březovice, je nutné se zastavit hned na kraji obce. Od silnice stačí projít podél plotu zahrady až na roh, za nímž se nachází kříž.

Kříž je v knize popisován jako klínový s málo poškozenou hlavou. V jeho středu je vyrytý latinský kříž. Námi naměřené rozměry kříže jsou: 46x56x22 cm.

Podle pověsti byl tento křížek postaven na místě, kde se dva konští handlíři nepohodli při prodeji koně a jeden z nich v nastalé hádce zabil druhého.