0782 - Boháňka

Evidenční číslo: 0782

Rozměry: 119x53x27 cm

Podle knihy se kříž nachází v řídkém smrkovém lese Maňovice severozápadně od obce. Zároveň je zde uvedeno, že pod strání je lesní cesta, která vede na žlutě značenou turistickou stezku směrem na Hořice.

Při cestě od obce Chloumek mineme po levé straně obec Boháňka a brzy se po levé straně vynoří vodárenská věž. U ní je možné zaparkovat a dále pokračujeme pěšky. Po žluté turistické značce přejdeme přes rozlehlou louku. Cesta je zpestřena galerií plastik. Po nějaké době se cesta stočí mírně vlevo, zahne do lesa a klesá. Jakmile dojdeme na křižovatku s lesní cestou, opustíme žlutou značku a vydáme se po této cestě směrem doleva. Po této cestě pokračujeme delší dobu, cesta mírně klesá. Poté narazíme na rozcestí pěti lesních cest a vydáme se druhou lesní cestou vlevo. Hned za křižovatkou máme po pravé straně žlab, který symbolizuje, že se již blížíme. Po pravé straně se také nachází krmelec a nyní je již nutné začít hledat kříž. Ten se nachází po levé straně ve stráni asi 50 metrů od lesní cesty. Nalezení tohoto kříže považuji v celém jičínském okrese za nejobtížnější, i přes poměrně podrobné informace jsme jeho hledáním strávili přes dvě hodiny.

Kříž je poměrně vysoký, námi změřené rozměry jsou 119x53x21 cm. Kříž je ale také značně poškozený, téměř bez ramen. Na obou jeho stranách je vyryt křížek.